Rioolwaterzuivering Utrecht


Op het terrein van de rioolwaterzuivering in Utrecht is in 2019 een nieuwe installatie opgeleverd die het werk van de oude zuivering heeft overgenomen. Dagelijks wordt hier zo’n 65 miljoen liter afvalwater gezuiverd. De zuivering verbruikt minder energie, neemt minder ruimte in en zorgt voor beter gezuiverd water. In 2021 is gestart met de sloop van de oude installatie in het zuidoostelijke deel van het terrein. De sloop duurt nog tot juli 2022. Na de sloop krijgt het vrijgekomen terrein een nieuwe invulling. Wat voor invulling is nog niet bekend.

Stankoverlast

geuren en geluid

Helaas werkt de geurbehandelingsinstallatie minder goed dan gepland. Lees meer over deze installatie en welke stappen we nemen om dit te verbeteren.

Melden van geuroverlast

Alle meldingen van geuroverlast worden in behandeling genomen door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. U kunt de melding telefonisch doen via 0800 – 0225510 (dag en nacht bereikbaar) of het milieuklachtenformulier op de website van de RUD Utrecht invullen.

Sloop oude installatie

sloop

Na oplevering van de nieuwe installatie is in 2021 gestart met de sloop van de oude installatie.

Informatieavond op 19 januari over de bouw van de warmtepomp op het terrein

De provincie Utrecht wil zo snel mogelijk overschakelen op duurzame energiebronnen. Om aan deze ambitie te kunnen voldoen wordt onder andere het warmtenet verduurzaamd. Eneco gaat in dit jaar op de oude locatie van onze rioolwaterzuiveringsinstallatie een warmtepomp bouwen. Het relatief warme gezuiverde afvalwater kan zo opnieuw gebruikt worden voor de levering aan het warmtenet in Utrecht. Om omwonenden hierover te informeren organiseert Eneco een online informatieavond op woensdag 19 januari van 19.00 tot 20.30 uur.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan door te bellen naar (030) 209 7380 of te mailen naar nieuwbouw_rwziutrecht@hdsr.nl.