Realisatie noodoverlaat nabij Joosterdammerbrug Kockengen

Hoe is het project tot stand gekomen

Als de noodkering in de Bijleveld gesloten is willen we de waterstanden in het dorp kunnen regelen. Dit kan als we een noodoverlaat plaatsen tussen de noodkering en de Joosterdammerbrug. Tevens kan de noodoverlaat het toekomstig bergingsgebied Joostendam gaan voeden. Op de kruising van de Wagendijk, Voorstraat en Koningstraat staat een oud gemaal. Dit gemaal heeft geen functie meer en wordt geamoveerd.

In het gebied rond de Joosterdammerbrug worden regelmatig Otters waargenomen. Het komt vaak voor dat Otters wegen over steken en door een auto geschept worden. Dit willen we voorkomen door Aan de Oost en Westzijde van de Joosterdammerbrug Otterpassages aan te brengen. In Lopik onder de N210 speelt dit ook en brengen we ook Otterpassages aan.

Wat houdt het project in

Noodoverlaat

We maken een inlaat tussen de Joosterdammerbrug en de Noodkering. De inlaat wordt automatisch aangestuurd als het waterpeil in de Bijleveld te hoog wordt. De werkzaamheden die we gaan uitvoeren bestaan uit het aanbrengen van stalen damwand, plaatsen van betonput aanbrengen van afsluiters en het aanbrengen van een duikerverbinding.

Amoveren gemaal

Door een daarvoor gecertificeerd bedrijf laten we het asbest verwijderen uit de pompkelder. We verwijderen de pomp en zagen de betonnen kelder 50cm onder het maaiveld af en vullen de kelder met aarde. De duikerleiding onder de Wagendijk die uitkomt in de Bijleveld schuimen we dicht.

Otterpassages

We maken looprichels voor de otters onder beide zijden van de Joosterdammerbrug. Er worden rasters geplaats zodat de otters niet de weg over steken maar in de richting van de looprichels worden gedreven.

Waarom gaan we dit doen?

Noodoverlaat

Als de noodkering in de Bijleveld dicht zit willen we het water in de Singels van Kockengen kunnen sturen. Dit kunnen we doen als we de noodoverlaat aanbrengen. Tevens kunnen we hiermee het toekomstig waterbergingsgebied Joostendam voeden.

Amoveren gemaal

Gemaal heeft geen functie meer, Het gemaal gaan we niet volledig verwijderen maar 50cm onder maaiveld afzagen en de kelder vullen met grond. De reden hiervan is: Het gemaal zit in de waterkering Wagendijk. Om het gemaal volledig te verwijderen moeten we een damwandenkuip om het gemaal plaatsen om de kelder te verwijderen. Dit geeft veel overlast in de omgeving en is tevens kostbaar. Daarvoor is er gekozen om het asbest en de pomp te verwijderen uit de kelder, de betonput cm onder maaiveld af te zagen en de kelder te vullen met aarde.

Otterpassages

Otters lopen vaak over de weg. Regelmatig wordt er een otter geschept door een voertuig. Dit willen we voorkomen door de otters te leiden naar otterrichels onder de Joosterdammerbrug door.

Contactpersoon

Linde van Laerhoven
Projetleider

Wat is onze werkwijze

Voor het aanbrengen van de noodoverlaat en het amoveren van het gemaal is een omgevingsvergunning aangevraagd. Er is een Flora en Faunaonderzoek uitgevoerd en er is een asbestinventarisatie uitgevoerd. Voor de werkzaamheden is een bestek en tekeningen opgesteld. Er wordt een aanbesteding gehouden en een aannemer geselecteerd die het werk mag gaan uitvoeren.

Wie voert het uit

Dit wordt pas bekend na aanbesteding

Bijzonderheden

De otterpassages worden gefinancierd door de provincie Utrecht. Tevens zijn de otterpassages afgestemd met de natuurgroep Kockengen.

Relatie met andere projecten

De realisatie heeft een relatie met het Raamwaterplan de Tol.

Planning

Planning in hoofdlijnen, onderverdeeld in verschillende fases. Zie onderstaand:

Fase 1 -  Voorbereiding Q3 2021 tot Q2 2022

Fase 2 – Uitvoering Q3 2022

Fase 3 – Nazorg Q3 2022 -Q3 2023