Realisatie noodoverlaat nabij Joosterdammerbrug Kockengen

Als de noodkering in de Bijleveld gesloten is willen we de waterstanden in het dorp kunnen regelen. Dit kan als we een noodoverlaat plaatsen tussen de noodkering en de Joosterdammerbrug. Tevens kan de noodoverlaat het toekomstig bergingsgebied Joostendam gaan voeden. Op de kruising van de Wagendijk, Voorstraat en Koningstraat staat een oud gemaal. Dit gemaal heeft geen functie meer en wordt gesloopt.

Wat houdt het project in?

Noodoverlaat

We maken een inlaat tussen de Joosterdammerbrug en de Noodkering. De inlaat wordt automatisch aangestuurd als het waterpeil in de Bijleveld te hoog wordt. De werkzaamheden die we gaan uitvoeren bestaan uit het aanbrengen van stalen damwand, plaatsen van betonput aanbrengen van afsluiters en het aanbrengen van een duikerverbinding.

Amoveren gemaal

Door een daarvoor gecertificeerd bedrijf laten we het asbest verwijderen uit de pompkelder. We verwijderen de pomp en zagen de betonnen kelder 50cm onder het maaiveld af en vullen de kelder met aarde. De duikerleiding onder de Wagendijk die uitkomt in de Bijleveld schuimen we dicht.

Otterpassages

Aan de Oost en Westzijde van de Joosterdammerbrug worden Otterpassages aan gebracht. We maken looprichels voor de otters onder beide zijden van de brug. Er worden rasters geplaats zodat de otters niet de weg over steken maar in de richting van de looprichels worden gedreven. Onder de N210 bij Lopik worden ook vaak otters gesignialeerd en brengen we daar ook Otterpassages aan.

Waarom gaan we dit doen?

Noodoverlaat

Als de noodkering in de Bijleveld dicht zit willen we het water in de Singels van Kockengen kunnen sturen. Dit kunnen we doen als we de noodoverlaat aanbrengen. Tevens kunnen we hiermee het toekomstig waterbergingsgebied Joostendam voeden.

Amoveren gemaal

Gemaal heeft geen functie meer, Het gemaal gaan we niet volledig verwijderen maar 50cm onder maaiveld afzagen en de kelder vullen met grond. De reden hiervan is: Het gemaal zit in de waterkering Wagendijk. Om het gemaal volledig te verwijderen moeten we een damwandenkuip om het gemaal plaatsen om de kelder te verwijderen. Dit geeft veel overlast in de omgeving en is tevens kostbaar. Daarvoor is er gekozen om het asbest en de pomp te verwijderen uit de kelder, de betonput cm onder maaiveld af te zagen en de kelder te vullen met aarde.

Otterpassages

In het gebied rond de Joosterdammerbrug worden regelmatig otters gespot. Het komt vaak voor dat otters  de weg oversteken en aangereden worden. Dit willen we voorkomen door de otters te leiden naar otterrichels onder de Joosterdammerbrug door, zodat zij veilig kunnen oversteken.

Wat is onze werkwijze?

Voor het aanbrengen van de noodoverlaat en het verwijderen van het gemaal is een omgevingsvergunning aangevraagd. Er is een Flora en Faunaonderzoek uitgevoerd en er is een asbestinventarisatie uitgevoerd. Voor de werkzaamheden is een bestek en tekeningen opgesteld. Er is een aanbesteding gehouden en een aannemer geselecteerd die het werk mag gaan uitvoeren.

Wie voert het uit?

Firma Gebr. Schep BV heeft opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren.

Contactpersoon

Bijzonderheden

De otterpassages worden gefinancierd door de provincie Utrecht. Tevens zijn de otterpassages afgestemd met de natuurgroep Kockengen.

Relatie met andere projecten

De realisatie heeft een relatie met het Raamwaterplan de Tol.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Fase 1 - Voorbereiding ( 3e kwartaal 2021 tot en met 2e kwartaal 2022)

De verwachting is dat de werkzaamheden in het vierde kwartaal 2022 van start gaan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in 2023 worden afgerond.