Realisatie noodoverlaat nabij Joosterdammerbrug Kockengen

Als de noodkering in de Bijleveld gesloten is, willen we de waterstanden in het dorp Kockengen kunnen regelen. Dit kan als we een noodoverlaat plaatsen tussen de noodkering en de Joosterdammerbrug. Ook kan de noodoverlaat het toekomstig bergingsgebied Joostendam gaan voeden.
Op de kruising van de Wagendijk, Voorstraat en Koningstraat staat een oud gemaal. Dit gemaal heeft geen functie meer en wordt gesloopt.

Wat houdt het project in?

Noodoverlaat

We maken een inlaat tussen de Joosterdammerbrug en de noodkering. De inlaat wordt automatisch aangestuurd als het waterpeil in de Bijleveld te hoog wordt. De werkzaamheden die we gaan uitvoeren bestaan uit het aanbrengen van een stalen damwand, het plaatsen van een betonput,  het aanbrengen van afsluiters en een duikerverbinding.

Verwijderen gemaal

We laten laten het asbest verwijderen uit de pompkelder door een gecertificeerd bedrijf. We verwijderen de pomp en zagen de betonnen kelder 50 cm onder het maaiveld af. Daarna vullen we de kelder met aarde. De duikerleiding onder de Wagendijk die uitkomt in de Bijleveld schuimen we dicht.

Otterpassages

Aan de Oost- en Westzijde van de Joosterdammerbrug worden otterpassages aangelegd. We maken looprichels voor de otters onder beide kanten van de brug. Door rasters te plaatsen kunnen de otters niet de weg over steken. Ze worden dan in de richting van de looprichels  gestuurd. Onder de N210 bij Lopik worden ook vaak otters gesignaleerd. Daar leggen we ook otterpassages aan.

Waarom gaan we dit doen?

Noodoverlaat

Als de noodkering in de Bijleveld dicht zit willen we het water in de Singels van Kockengen kunnen sturen. Dit kunnen we doen als we de noodoverlaat aanbrengen. Ook kunnen we hiermee het toekomstig waterbergingsgebied Joostendam voeden.

Verwijderen gemaal

Het gemaal heeft geen functie meer.  We gaan het gemaal niet volledig verwijderen, maar 50 cm onder maaiveld afzagen en de kelder vullen met grond. De reden hiervan is dat het gemaal in de waterkering Wagendijk zit. Om het gemaal volledig te verwijderen moeten we een damwandenkuip om het gemaal plaatsen om de kelder te kunnen verwijderen. Dit geeft veel overlast in de omgeving en is ook kostbaar. Daarom is er gekozen om het asbest en de pomp te verwijderen uit de kelder, de betonput onder maaiveld af te zagen en de kelder te vullen met aarde.

Otterpassages

In het gebied rond de Joosterdammerbrug worden regelmatig otters gezien. Het komt vaak voor dat otters  de weg oversteken en aangereden worden. Dit willen we voorkomen door de otters te leiden naar otterrichels onder de Joosterdammerbrug door, zodat zij veilig kunnen oversteken.

Wat is onze werkwijze?

Voor het aanbrengen van de noodoverlaat en het verwijderen van het gemaal is een omgevingsvergunning aangevraagd. Ook is er een Flora- en Faunaonderzoek en een asbestinventarisatie uitgevoerd. Er is een aanbesteding gehouden en een aannemer geselecteerd die het werk gaat uitvoeren.

Wie voert het uit?

Firma Gebr. Schep BV heeft opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren.

Contactpersoon

Bijzonderheden

De provincie Utrecht financiert de otterpassages. De aanleg van de otterpassages is  afgestemd met de natuurgroep Kockengen.

Relatie met andere projecten

De werkzaamheden hebben een relatie met het Raamwaterplan de Tol.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Fase 1 - Voorbereiding ( 3e kwartaal 2021 tot en met 2e kwartaal 2022)

Status: Huidig

De verwachting is dat de werkzaamheden in het vierde kwartaal 2022 van start gaan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in 2023 worden afgerond.