Op weg naar een veilige en beleefbare dijk

Het waterschap gaat samen met de provincie Utrecht en de zeven dijkgemeenten aan de Lekdijk op weg naar een veilige en beleefbare dijk voor iedereen. Daarvoor hebben de partners de Visie Mobiliteit en Recreatie opgesteld.

Een veilige dijk voor iedereen

De komende jaren versterkt het waterschap de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Waterveiligheid staat daarbij voorop. Samen met de partners wordt er ook gekeken naar thema's als mobiliteit en recreatie. De Lekdijk wordt volop gebruikt door verschillende weggebruikers, zowel langzaam als snel verkeer. Dat leidt nu soms tot een onveilig gevoel bij langzame weggebruikers als fietsers en wandelaars. Met de visie hebben de partners de ambitie uitgesproken om het gevoel van veiligheid op de dijk te vergroten.

Rustpunten en historie

In de Visie Mobiliteit en Recreatie wordt meer nadruk gelegd op recreatief verkeer op de dijk. De Lekdijk kent beperkt doorgaand verkeer en dat biedt kansen voor recreatie. Het is de bedoeling dat er meer rustpunten voor fietsers komen. Ook kan op deze locaties de historie van de dijk worden verteld. Hierdoor gaat de dijk nog meer deel uitmaken van het omliggende landschap.

Uniforme inrichting, verbindende functie

Nu de Lekdijk over de lengte van 55 kilometer wordt versterkt, ligt er een mooie kans om tot een uniforme inrichting van de dijk te komen. Een vergelijkbare weginrichting en vergelijkbare snelheidsremmende maatregelen zorgen voor duidelijkheid bij de gebruiker en vergroot de verkeersveiligheid. Tegelijkertijd staat de verbindende functie van de dijk voor alle partners als een paal boven water. Het ontsluiten van kernen en bedrijven en de toegang tot woon-, agrarische of bospercelen moet gewaarborgd blijven bij de nieuwe inrichting van de Lekdijk.

Concrete uitwerking in Voorkeursalternatief Wijk - Amerongen

Voor de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen heeft er al een eerste concrete uitwerking plaatsgevonden van de Visie Mobiliteit en Recreatie. In dit voorlopige plan voor de dijkversterking is er volop aandacht voor het mobiliteitsvraagstuk en recreatieve mogelijkheden. Bekijk het Voorkeursalternatief op de pagina van het deelproject.

Volledig persbericht

Het volledige persbericht staat op de website van het waterschap: Persbericht Op weg naar een veilige en beleefbare dijk.


Visie Mobiliteit en Recreatie

Visie Mobiliteit en Recreatie Lekdijk