Wandelingen over Voorlopig Ontwerp Salmsteke druk bezocht

Afgelopen week organiseerde het projectteam Salmsteke wandelingen over het Voorlopig Ontwerp, in het gebied. Zowel op woensdag als zaterdag was er veel animo voor de plannen. Tijdens de corona-proof wandelingen werden de belangstellenden meegenomen langs verschillende panelen.

Voorlopig Ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp is een uitwerking in detail van het Voorkeursalternatief voor de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard. Dat voorkeursalternatief is vorige zomer vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Tijdens de wandelingen was er onder andere aandacht voor:

  • De wijze waarop de dijk wordt versterkt.
  • De invulling van recreatiemogelijkheden / pleisterplaatsfunctie.
  • De mogelijkheden voor wandelen in de uiterwaard (met en zonder hond).
  • De technische inrichting van de te ontwikkelen natuurgeul in aansluiting op de Lek en de afscheiding tussen deze geul en de aan te leggen zwemplas.

Bekijk het Voorlopig Ontwerp op hoofdlijnen

Tijdens de wandelingen konden deelnemers de informatie aflezen op diverse panelen en werd er uitleg gegeven door het projectteam. De panelen en de flyer over het Voorlopig Ontwerp zijn te bekijken via de onderstaande links:

Hoe gaat het verder?

We gaan met de opgehaalde input aan de slag en verwerken dit in de opmaat naar het Definitieve Ontwerp. Via deze website houden we u hiervan op de hoogte.


Bijeenkomst Salmsteke

Contact en meer informatie

Ralph Gaastra
Omgevingsmanager

Heeft u vragen over het Voorlopig Ontwerp? Of wilt u meer weten over project Salmsteke? Neem contact op met omgevingsmanager Ralph Gaastra.