Inloopavond over Nota van Uitgangspunten druk bezocht

Op donderdag 31 maart organiseerde het waterschap een drukbezochte bewonersavond over dijkversterkingsproject Irenesluis-Culemborgse Veer. De bijeenkomst vond plaats in gebouw De Wiese in Schalkwijk. Op deze avond presenteerden wij onze Nota van Uitgangspunten. In deze nota zijn de uitgangspuntenOok kwam de voortgang van het project aan bod en was er gelegenheid om vragen te stellen. Collega’s van de gemeente Houten waren aanwezig om toelichting te geven op de weginrichting.

Wat is er besproken?

Na een welkomstwoord door onze bestuurder, mevrouw Els Otterman, presenteerde onze omgevingsmanager, Jan-Willem Vrolijk, de eerste onderzoeksresultaten voor het dijkontwerp. Hij liet onder meer zien op welke plekken de werkzaamheden aan de dijk het hardst nodig zijn. De dijk hoeft niet hoger, benadrukte hij. Wel moeten we op een aantal plekken de stabiliteit verbeteren en het risico op piping verminderen. Piping is het wegspoelen van zand onder de dijk. Dit faalmechanisme komt vooral voor op het westelijke deel van het traject, tussen de Heulse Waard en het Culemborgse Veer. De komende maanden onderzoeken we verder of het risico op piping ook optreedt aan de oostelijke zijde en in het midden van het traject, rond de Schalkwijker Buitenwaard. We willen de dijk alleen versterken waar het écht nodig is. Hierover kunt u meer lezen in onze voorjaarsnieuwsbrief op onze website: Documenten Irenesluis - Culemborgse Veer

Samen over thema's in gesprek

Bij de ‘thematafels’ was gelegenheid om vragen te stellen over de plannen en suggesties te geven. De overlast van gemotoriseerd recreatieverkeer kwam vaak naar voren. Veel bewoners uitten hun zorgen over de verkeersveiligheid op de dijk. De weg op de dijk is eigendom van de gemeente. Daarom moeten we samen met de gemeente bekijken of we tegelijkertijd met de uitvoering van de dijkversterking, ook de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Aanwezigen waren enthousiast over de plannen voor meer natuurontwikkeling in de uiterwaarden, een bloemrijk dijktalud aan de buitenzijde van de dijk en de mogelijkheden om meer recreatieve voorzieningen aan te brengen.

Voor de thematafel grondzaken was veel interesse. We legden uit waarom we het talud en de vijf meter brede beheerstrook willen kopen. eer lezen over grondverwerving? Bezoek dan onze website Grondverwerving HDSR

Hoe gaan we verder?

De komende maanden werken we verschillende oplossingen voor de dijkversterking verder uit, zodat we deze met elkaar kunnen vergelijken. Uiteindelijk ontwerpen we met alle gegevens een aantal kansrijke oplossingen. Verder houden we de komende weken nog een aantal keukentafelgesprekken. Ook gaan we samen . De resultaten van bijeenkomsten van deze werkgroep, publiceren we tussentijds op onze website. Rond de zomer ontvangt u van ons de derde nieuwsbrief.


Met bewoners aan de slag

Foto gemaakt door Thomas van den Berg

Vragen & contact

Heeft u vragen over de Nota van Uitgangspunten? Wilt u meer weten over de voortgang van de plannen? Neemt u dan gerust contact op met omgevingsmanager Jan-Willem Vrolijk, via telefoonnummer
06 -15 06 84 98 of mailadres icu@hdsr.nl.

U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Aanmeldformulier nieuwsbrief.

Presentatie van de avond en link naar nota van uitgangspunten