Informeel inspreekmoment Voorkeursalternatief dijkversterking

Header mailchimp logo SLD - CUB

Beste belangstellende,

We werken toe naar het Voorkeursalternatief: het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. In dit plan ziet u welke oplossing het best past voor elk deel van het traject Culemborgse Veer – Beatrixsluis en hoe we daartoe gekomen zijn. Op 7 juli 2021 moet de vaststelling van het concept Voorkeursalternatief plaatsvinden door het Algemeen Bestuur van het waterschap. Daaraan voorafgaand bespreekt de commissie BMZ-SKK in een openbare vergadering het plan op 10 juni. Bij deze commissievergadering heeft u de mogelijkheid tot informeel inspreken.

Waarom inspreken?

We hebben eind februari/begin maart het Voorkeursalternatief aan u gepresenteerd via een digitaal bezoekerscentrum en twee livestreams. U heeft daarbij vragen gesteld en opmerkingen meegegeven aan het projectteam. Deze vragen en opmerkingen hebben we beantwoord in een reactienota en waar mogelijk verwerkt in het Voorkeursalternatief. Daarmee gaat het plan op hoofdlijnen het bestuurlijk traject in. Daarbij kunt u inspreken tijdens de commissievergadering op 10 juni.

Hoe werkt inspreken?

Op onze website vindt u alle informatie over inspreken bij commissievergaderingen. Ook vindt u op onze site alle documenten die bij het Voorkeursalternatief horen.

Naar de website ->

Met vriendelijke groet,
Annelien Ter Meer
Omgevingsmanager