'De Dijk3daagse heeft gezorgd voor een gezicht bij de namen!'

Van 15 tot 17 september vond de Dijk3daagse plaats. In drie dagen liepen bestuurders Els Otterman en Jeroen Haan de volledige 55km van ‘onze’ Lekdijk van Amerongen naar Schoonhoven. Bewoners, collega’s van de gebiedspartners en andere belangstellenden liepen met hen mee. Om in gesprek te gaan op een laagdrempelige manier en kennis te maken met de vele facetten van de dijkversterking Sterke Lekdijk. Fred en Rian, die een prachtig huis hebben aan de Lekdijk, liepen drie dagen mee. Hoe beleefden zij de Dijk3daagse?

Wat vonden jullie van de Dijk3daagse?

‘Voor ons was het echt een all-inclusive minivakantie. Alles was tot in de puntjes verzorgd en het was bovenal zeer informatief. Voor ons als dijkbewoners willen we gewoon droge voeten houden. Ik ben dan benieuwd hoe het waterschap daar invulling aangeeft. Daar hebben we tijdens de tocht veel informatie over gehad. Ook werd er verteld dat het waterschap innovaties aanjaagt, dat vond ik goed om te horen. En natuurlijk de bestuurders die het gesprek aangaan op deze manier, dat is mooi.’

Heeft de Dijk3daagse bijgedragen aan het overzien van de complexiteit van een dijkversterking?

‘Zeker, je wordt je daar meer van bewust. Je krijgt er meer feeling mee. Al denk ik wel, die dijk moet gewoon veilig. Dat zou dan ook de primaire taak van het waterschap moeten zijn. Vervolgens is de manier waarop er versterkt wordt natuurlijk ter bespreking. Ik vroeg me tijdens de tocht wel af of alle wegen naar Rome onderzocht worden. En als opties niet mogelijk zijn, leg dat goed uit. Waarom kies je voor een bepaalde oplossing? Daar kan het waterschap het nog beter doen. Voor aanwonenden is het daarnaast belangrijk om over je eigen belang heen te kijken. De dijk moet gewoon veilig. Je kunt tegen de dijkversterking zijn, maar wat als je huis dan over tientallen jaren wegspoelt?’

Is deze tocht dan een fijne manier van een laagdrempelig gesprek?

‘Dat denk ik wel. Verder op het traject, in de buurt van Schoonhoven, werden er ook gesprekken gevoerd met bewoners van dat traject (red. Salmsteke – Schoonhoven). Ik vond de dijkgraaf Jeroen Haan daar heel empathisch. Al mag je soms ook wel man en paard noemen: het gaat om de veiligheid. Je kunt je ook afvragen of het waterschap zich daar niet nog veel meer op moet focussen.’

Hoe bedoel je?

‘Ik vraag me af of een waterschap niet net als Rijkswaterstaat een uitvoeringsorganisatie moet zijn. Waarom stem je eigenlijk voor waterschappen? Zijn de taken van de waterschappen niet a-politiek? Als je vanuit het ministerie de opdracht krijgt een dijk te versterken, dan ga je dat uitvoeren. En krijg je vanuit je politieke opdrachtgever de opdracht om natuurontwikkeling te stimuleren, dan kun je dat uitvoeren.’

Maar de keuzes waar we wanneer water aanvoeren en afvoeren zijn wel politiek toch? En we moeten ook iets met klimaatadaptatie.

‘Ja, dat is wel een ingewikkelde. Het waterschap brengt natuurlijk specifieke kennis met zich mee. Wat ik eigenlijk bedoel, is dat je het stroomgebied van een rivier eigenlijk overal op dezelfde manier zou willen beheren. Neem de Rijn en de Lek. Dan is het toch raar dat het ene waterschap op een andere manier te werk gaat dan de ander? Je verwacht daar wel een landelijke aanpak. Voor het agrarisch gebied ligt dat wel wat anders ja.’

Heb je nog een tip voor de Dijk3daagse en het waterschap?

‘Tijdens de dijkgesprekken in de avond was het vooral visionair. Vooruitdenken is prima, kansen benutten ook, maar dat mag de primaire taak nooit in de weg zitten. Wij hebben bij hoogwater water op ons land staan. Dus nadenken over de toekomst is prima, maar er worden ook nu oplossingen gevraagd. Vind daarin de goede balans tussen visionaire plannen en aanpakken van problematiek van bewoners.’

En dan zien we jullie bij de volgende Dijk3daagse?

‘Ja, waarschijnlijk wel. We wandelen hier in de buurt wel vaker, maar verderop kom je eigenlijk alleen met de fiets of auto. Terwijl als je loopt je hele andere dingen ziet. Dat is erg leuk. En daarbij, de Dijk3daagse heeft gezorgd voor een gezicht bij de namen. Dat helpt. Als ik nu vragen heb en iemand moet bellen, weet ik met wie ik contact heb. Dat maakt de drempel lager, dat voelt anders!’


Terugblik Dijk3Daagse

Benieuwd wat er allemaal aan bod kwam tijdens de Dijk3daagse? Lees de terugblik.

Sterke Lekdijk

Meer weten over de dijkversterking Sterke Lekdijk?