Wijziging peilbesluit Oud-Kamerik 2020 vastgesteld

Gepubliceerd op 28 januari 2021

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat op 16 december 2020 door het Algemeen Bestuur van het waterschap de wijziging van het peilbesluit Oud-Kamerik 2020, alsmede het bijbehorende inspraakrapport is vastgesteld.

Dit is de eerste wijziging van het peilbesluit Oud-Kamerik. Het huidig peilbesluit met bijbehorende projectplan is in 2013 vastgesteld. In het projectplan is destijds voorgesteld om een collectieve hoogwatervoorziening te realiseren rondom de lintbebouwing in Oud-Kamerik. Nu, 6 jaar later, is de hoogwatervoorziening gereed en kan het waterpeil worden ingesteld. In het vigerend peilbesluit is voorgesteld het waterpeil in te stellen op NAP -2,05 m. Het huidige praktijkpeil is NAP -2,12 m (NAP -2,10 m). In deze wijziging van het peilbesluit is voorgesteld om het praktijkpeil in de hoogwatervoorziening Van Teylingenweg te handhaven en te formaliseren.

Inspraak

Het ontwerp van de wijziging van het peilbesluit Oud-Kamerik 2020 heeft ter inzage gelegen van 28 mei tot en met 8 juli 2020. Dit heeft 1 inspraakreactie opgeleverd. De wijziging is naar aanleiding van deze reactie niet aangepast. Zie voor meer informatie het inspraakrapport.


Meer informatie en inspreken

Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met de projectleider Astrid de Boer; tel. (030) 209 71 46, e-mail astrid.de.boer@hdsr.nl.

Wilt u inspreken? Stuur dan een e-mail naar astrid.de.boer@hdsr.nl