Start inspraak ontwerp-projectplan Lopikerwaardroute KWA+

Gepubliceerd op 19 mei 2022

Op woensdag 1 juni a.s. organiseert het waterschap een informatieavond

Het waterschap heeft plannen om werkzaamheden uit te voeren langs verschillende watergangen in de Lopikerwaard. De werkzaamheden zijn nodig om in tijden van extreme droogte, extra water aan te kunnen voeren via de Lopikerwaard naar het westen van Nederland.

Het ontwerp projectplan waarin de werkzaamheden staan beschreven, ligt vanaf 20 mei 2022 zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Op woensdag 1 juni a.s. organiseert het waterschap een bewonersavond.

Aanleiding project

De Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) is een systeem om in droge tijden extra water aan te voeren naar het westen van Nederland om daar de verzilting tegen te gaan. Door de klimaatverandering is er vaker en meer behoefte aan extra zoetwater. Om dat extra water aan te kunnen voeren is capaciteitsuitbreiding van de KWA nodig. De maatregelen die hiervoor nodig zijn gebeuren binnen het project KWA+. Eén van de wateraanvoerroutes loopt door de Lopikerwaard.

De plannen voor de Lopikerwaardroute

Langs de route door de Lopikerwaard zijn verschillende maatregelen nodig. Zo is het nodig om langs een groot deel van de route (in totaal 14 km) de watergang te verdiepen, te verbreden, en/of hogere waterpeilen te accepteren tijdens de inzet van de KWA. Daarnaast zijn aanleg (en vervanging) van bruggen, (inlaat)duikers, bodem- en oeverbescherming, natuurvriendelijke oevers en een stuw, onderdeel van de plannen.

In het projectplan staat welke werkzaamheden het waterschap gaat uitvoeren en de manier waarop dit gebeurt. Hierin staat ook beschreven wat de impact van de werkzaamheden is op de omgeving en welke maatregelen het waterschap wil nemen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Inspraak en informatieavond 1 juni a.s.

Tot en met 1 juli 2022 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het waterschap. De zienswijze kunt u sturen naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten of mailen naar kwa@hdsr.nl. Meer informatie over de manier waarop u dit kunt doen, vindt u in de bekendmaking.

Woensdag 1 juni a.s. organiseert het waterschap een informatieavond in Partycentrum "In t Witte Paard" aan de Cabauwsekade 42 in Lopik. De avond begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond geven we een toelichting op het projectplan en kunt u vragen stellen. U kunt zich voor de avond aanmelden door een mail te sturen naar kwa@hdsr.nl onder vermelding van ‘Informatieavond Lopikerwaard’, uw naam en het aantal personen.


Meer informatie

Achtergrondinformatie over het project KWA+ en de maatregelen in de Lopikerwaard vindt u op onderstaande pagina. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Arianne van Trigt, omgevingsadviseur, bereikbaar per e-mail kwa@hdsr.nl en op telefoonnummer 030-634 5753.

Naar het deelproject Lopikerwaard