Planning

30 juni 2020: projectplan vastgesteld

Aannemer Dura Vermeer gaat de werkzaamheden voor ons uitvoeren. Voor de communicatie maakt de aannemer gebruik van de BouwApp. Die kunt u downloaden op uw telefoon. De link naar de app vindt u onder 'Meer informatie en documenten'.

In deze fase werkt de aannemer de plannen verder uit, vinden onderzoeken plaatsen en gesprekken met de omgeving.

In de online presentatie informeert de aannemer u over het  uiteindelijke ontwerp, de planning van de werkzaamheden en hoe u op de hoogte kunnen blijven tijdens het project.

Medio oktober starten de werkzaamheden buiten aan de kabels en leidingen.

Tijdens deze (online) avond informeert de aannemer u over de  manier van uitvoering, de planning en de gevolgen voor bijvoorbeeld het verkeer.

Begin 2022: start werkzaamheden Slangeweg