Planning

30 juni 2020: projectplan vastgesteld

Aannemer Dura Vermeer gaat de werkzaamheden voor ons uitvoeren. Voor de communicatie maakt de aannemer gebruik van de BouwApp. Die kunt u downloaden op uw telefoon. De link naar de app vindt u onder 'Meer informatie en documenten'.

In deze fase werkt de aannemer de plannen verder uit, vinden onderzoeken plaatsen en gesprekken met de omgeving.

In de online presentatie informeert de aannemer u over het  uiteindelijke ontwerp, de planning van de werkzaamheden en hoe u op de hoogte kunnen blijven tijdens het project.

Medio oktober starten de werkzaamheden buiten aan de kabels en leidingen.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden begin januari, organiseerde de aannemer een informatiebijeenkomst.

De werkzaamheden starten op 10 januari 2022. De aannemer start met werkzaamheden in de polder ten noorden en zuiden van de Slangeweg. Vanaf april starten de werkzaamheden aan de verkeersbrug.

De duiker onder de weg gaan we vervangen door een nieuwe verkeersbrug waar meer water onderdoor kan stromen. Komende periode bouwt de aannemer ook de stuwen en landbouwbruggen af.

December 2022: Afronding werkzaamheden