Grote projecten

Een overzicht van de grotere, langlopende projecten in ons gebied.

Sterke Lekdijk

De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming vanuit de rivier. Deze dijk wordt de komende jaren versterkt.

Vernieuwing rioolwaterzuivering Utrecht

Rioolwaterzuivering Utrecht

Op het terrein van de rioolwaterzuivering in Utrecht is een nieuwe installatie gebouwd. De komende maanden werken we aan de verbetering van de geurbehandelingsinstallatie.

Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer

Samenwerking met onder meer Hoogheemraadschap van Rijnland om in tijden van (extreme) droogte zoet water naar het westen van Nederland te pompen.

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Samenwerken aan een veilige en mooie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. De komende jaren gaan we baggeren en knappen we oevers, dijken en kaden op.

Veenweidegebied

Het waterschap wil de bodemdaling in het veenweidegebied (de Lopikerwaard en het Oude Rijngebied) vertragen, samen met alle partijen in het gebied.

Project gemaal Kromme Rijn in Inundatiekanaal Wijk bij Duurstede

Luchtfoto projectgebied140223_resized

Het waterschap zoekt naar een permanente oplossing om tijdens extreem droge periodes extra water in te kunnen laten in het Kromme Rijngebied.