Logboek werkzaamheden Waaiersluis

Op deze pagina vindt u een logboek met foto's die gemaakt zijn tijdens de werkzaamheden aan de Waaiersluis.

13-09-2021: Werkterrein is ingericht

Kadiks Automatisering bv start deze week met de werkzaamheden die geen invloed hebben op de werking van de Waaiersluis. Dit zijn werkzaamheden aan de oevers en andere delen van de waterkant. Ook worden er sleuven in de grond gegraven om te zien waar de bestaande kabels en leidingen liggen en worden er buizen ingegraven waar nieuwe kabels in komen.

05-11-2021: Een duiker helpt zandzakken in Waaiersluis te plaatsen

Voordat de Waaiersluis wordt doorgezet zijn er 210 zandzakken in de sluiskolk geplaatst. De zandzakken zijn nodig om voldoende tegendruk op de bodem te geven, voor als er straks minder water in de sluiskolk staat. Met een hijskraan worden de zakken vanaf een schip in de sluiskolk getild. Een duiker kijkt vanuit het water mee en zorgt ervoor dat de zakken op de juiste plek komen te staan en niet kapotscheuren.

12-11-2021: Wegvangen achtergebleven vissen, laatste lekkages verholpen

De laatste lekkages zijn verholpen, waarmee het waterpeil in de sluiskolk nu echt verlaagd is. Enkele vissen en krabben die zijn achtergebleven in de sluiskolk zijn weggevangen en op een veilige plek in de Hollandsche IJssel uitgezet. De grote onderdelen van de sluis, zoals de brug, zijn meegenomen naar de werkplaats.

23-11-2021: Reinigen en voegen van de wanden

De wanden in de sluis worden gereinigd en waar nodig ook opnieuw gevoegd.