Logboek werkzaamheden Waaiersluis

Op deze pagina vindt u een logboek met foto's die gemaakt zijn tijdens de werkzaamheden aan de Waaiersluis.

Mei 2022: Feestelijke opening

Onder grote belangstelling is de monumentale Waaiersluis in Gouda op 31 mei 2022 feestelijk geopend. Zowel direct betrokkenen als omwonenden konden deze middag de sluis in werking zien en zelf met de boot ervaren hoe het is om door de sluis te varen.

April 2022: De laatste werkzaamheden zijn in zicht!

In de maand april worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. De sluis wordt beter ingeregeld, het schilderwerk en de bestrating wordt verder afgemaakt.

Maart 2022: Verwijderen van de zandzakken en opvullen van het spoelgat

De zandzakken zijn uit de sluis verwijderd en het spoelgat voor de sluis is opgevuld met zand en stortsteen. Alle apparatuur wordt ingeregeld.

Februari 2022: Werkzaamheden aan de kolkwanden

In februari zijn veel werkzaamheden aan de kolkwanden verricht. De muren zijn gereinigd, kapotte stenen zijn verwijderd en vervangen door nieuwe stenen en opnieuw gevoegd.

15-02-2022: De voetgangersbrug wordt geplaatst

De voetgangersbrug is opgeknapt en staat weer strak in de verf. Ook zijn er deze maand werkzaamheden aan de elektronische en hydraulische componenten uitgevoerd. De hydraulische cilinders zijn geplaatst en de elektra is gemonteerd.

27-01-2022: voegwerk nog bezig en vertraging opgetreden

De muren in de Waaiersluis blijven lang nat, waardoor het voegwerk helaas erg langzaam verloopt. Ook kwamen er tijdens de uitvoering extra werkzaamheden aan het licht en zijn de levertijden van extra benodigde onderdelen vertraagd.

23-12-2021: Onderdelen worden klaargemaakt op de werkplaats

De voetgangersbrug en de kasten die normaal op het sluizencomplex staan, worden bij de werkplaats van alle verf ontdaan. Ze zijn gestraald. Nu zijn ze weer klaar om te worden opgebouwd.

23-11-2021: Reinigen en voegen van de wanden

De wanden in de sluis worden gereinigd en waar nodig ook opnieuw gevoegd.

12-11-2021: Wegvangen achtergebleven vissen, laatste lekkages verholpen

De laatste lekkages zijn verholpen, waarmee het waterpeil in de sluiskolk nu echt verlaagd is. Enkele vissen en krabben die zijn achtergebleven in de sluiskolk zijn weggevangen en op een veilige plek in de Hollandsche IJssel uitgezet. De grote onderdelen van de sluis, zoals de brug, zijn meegenomen naar de werkplaats.

05-11-2021: Een duiker helpt zandzakken in Waaiersluis te plaatsen

Voordat de Waaiersluis wordt doorgezet zijn er 210 zandzakken in de sluiskolk geplaatst. De zandzakken zijn nodig om voldoende tegendruk op de bodem te geven, voor als er straks minder water in de sluiskolk staat. Met een hijskraan worden de zakken vanaf een schip in de sluiskolk getild. Een duiker kijkt vanuit het water mee en zorgt ervoor dat de zakken op de juiste plek komen te staan en niet kapotscheuren.

13-09-2021: Werkterrein is ingericht

Kadiks Automatisering bv start deze week met de werkzaamheden die geen invloed hebben op de werking van de Waaiersluis. Dit zijn werkzaamheden aan de oevers en andere delen van de waterkant. Ook worden er sleuven in de grond gegraven om te zien waar de bestaande kabels en leidingen liggen en worden er buizen ingegraven waar nieuwe kabels in komen.