Duiker helpt om 210 grote zakken zand op hun plek te zetten in de Waaiersluis

Gepubliceerd op 5 november 2021

Op dit moment worden er 210 ‘big bags’ met zand in de Waaiersluis in Gouda geplaatst. Ten behoeve van de geplande werkzaamheden wordt het waterpeil in de sluiskolk binnenkort verlaagd. De zandzakken zijn nodig om voldoende tegendruk op de bodem te geven, voor als er straks minder water in de sluiskolk staat. Met een hijskraan worden de zakken vanaf een schip in de sluiskolk getild. Een duiker kijkt vanuit het water mee en zorgt ervoor dat de zakken op de juiste plek komen te staan en niet kapotscheuren.

Voorafgaand aan het plaatsen van de zandzakken zijn er stalen schotbalken aan de lage zijde van de sluiskolk geplaatst. Deze vormen als het ware een muurtje dat het water tegenhoudt. Vervolgens kunnen de zandzakken worden geplaatst, dat gebeurt dus deze week. Deze worden per schip aangevoerd, met 20 tot 25 zakken per schip. Tussen de wanden worden balken geplaatst, zodat de muren van de kolk niet naar binnen toe komen. Het plaatsen van de zakken duurt naar verwachting nog tot woensdag. Dan worden ook de schotbalken aan de hoge zijde van de sluiskolk geplaatst. Deze liggen standaard naast het sluiswachterhuisje.

Renovatie monumentale Waaiersluis

Zodra de zandzakken en de schotbalken zijn geplaatst kan het water in de sluis weggepompt worden. Dit duurt ongeveer twee dagen. Daarna kan de renovatie in de sluis echt van start. Op deze pagina leest u meer over dit project van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Onderdeel van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) stroomt tussen Nieuwegein en Gouda, dwars door de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater. De rivier is belangrijk voor de zoetwater-doorvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. Ook is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een belangrijke vaarroute voor scheepvaart en recreatievaart. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is beheerder van de rivier, de dijken en een deel van de oevers. Veel oevers zijn eigendom van derden. Het waterschap maakt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel de komende jaren veiliger en mooier. Dijken, kaden en oevers worden opgeknapt en er wordt gebaggerd. Dat wil het waterschap samen met het gebied doen.