Bomen effect analyse

Bomen Effect Analyse en inventarisatie objecten

nieuwsbrief foto 2

Begroeiing (bomen en planten) die een gevaar vormen voor de waterveiligheid, voor het vaarverkeer of die de uitvoering van de kade-/oeververbetering belemmeren worden verwijderd. Tegelijkertijd verwijdert het waterschap niet meer dan strikt noodzakelijk. Het waterschap laat daarom door een gespecialiseerd bureau een Bomeneffectanalyse (BEA) uitvoeren.

In een BEA staat de vraag centraal of een boom, in perspectief van de voorgenomen werkzaamheden en de toekomstige situatie, in zijn huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam behouden blijft.

In week 44 en 45 is er een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar bomen die een belemmering zouden kunnen vormen voor de uitvoering van het project dijk- en oeververbetering Willeskop.

Wat merkt u hiervan als bewoner?

De BEA wordt toegepast op beplanting in de openbare ruimte én op beplanting op de percelen van bewoners van het waterschap. Zij moeten af en toe op uw perceel komen om o.a. de diameter van een boom op te meten of om een boom van dichtbij te bekijken.

Hoe ziet een BEA op privéterrein eruit?

De onderzoekers betreden vanaf het water uw perceel om de bomen en planten te beoordelen. Beplanting die in de werkstrook van 5 meter vanaf de waterlijn groeit, staat in de weg voor de uitvoering van het vervangen van de beschoeiing en moet daarom verwijderd worden. Alleen het hoogstnoodzakelijke wordt verwijderd daar is deze inventarisatie de input voor. Als de uitvoering eind dit jaar bepaald is wordt het verwijderen met de desbetreffende perceeleigenaar besproken. Wij hebben een herplantingsplicht en de wensen daarvoor komen tijdens het gesprek ook aan bod.