Gebiedsavond gebiedsopgaven Bodegraven Noord

Op 5 november 2015 is er door de stuurgroep Gouwe Wiericke een gebiedsavond georganiseerd voor het gebied Bodegraven Noord. Deze stuurgroep bestaat uit de zes gemeenten en twee hoogheemraadschappen in het gebied Gouwe Wiericke.

Op deze avond hebben de bestuurders, verantwoordelijk voor het gebied Bodegraven Noord, namelijk Bernard de Jong namens het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Jan Leendert van den Heuvel namens de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, aangegeven dat de Stuurgroep Gouwe Wiericke de opgaven in dit gebied integraal wil oppakken. Het gaat dan om de opgaven voor natuur, landbouw, recreatie en ook water.

Vervolgens heeft Jan Kromwijk, als bestuurlijk proces begeleider van het proces om tot een gedragen natuurinrichting te komen binnen Bodegraven Noord, een korte terugblik gegeven op hoe het proces het afgelopen jaar is gelopen. Vervolgens heeft hij een doorkijk gegeven op de volgende stappen in dit proces.

Jan Kromwijk nodigde de aanwezige mensen ook uit om deel te nemen aan een drietal “Toekomsttafels”. Tijdens deze sessies, die de komende periode worden georganiseerd, kunnen mensen meedenken over:

  • Economisch perspectief van natuurgebieden;
  • Verbetering door kavelruil;
  • Kansen voor recreatie.

De avond op 5 november is goed bezocht. Zo'n 110 belangstellenden uit het gebied Bodegraven Noord (ten noorden van de Oude Rijn), en aanliggende gebieden waren aanwezig. Een aantal aanwezigen heeft zich ook al ingeschreven voor de toekomsttafels.

Mocht u meer informatie willen over de toekomsttafels, of u misschien nog willen inschrijven, dan kunt u contact opnemen met Dennis van der Voort (Programmabureau Gouwe Wiericke) via 06-46897966 of d.vander.voort@pzh.nl of Jan Kromwijk via 06-22964145 of Jan.kromwijk@gmail.com