Verbreden Gooyerwetering en Driebergse Meer

Het waterschap wil de Gooyerwetering/ Driebergse Meer tussen Amerongen en Driebergen-Rijsenburg verbreden. Dat is nodig om de wateroverlast in het gebied dat hierop afwatert op te lossen. De verbreding wordt opgeknipt in vijf deelgebieden. Per deelgebied wordt een projectplan opgesteld en is inspraak mogelijk. Op deze website vindt u algemene projectinformatie en kunt u doorklikken naar specifieke informatie per deelproject.

Contact

Overzichtskaart deelgebieden

Overzichtskaart

Het project is opgedeeld in vijf deelgebieden:

  1. Van de Amerongerwetering tot aan de Bovenwijkerweg
  2. Van de Bovenwijkerweg tot de Doornseweg
  3. Van de Doornseweg tot aan de Leeuwenburgerlaan
  4. Van de Leeuwenburgerlaan tot aan de Langbroekerdijk
  5. Van de Langbroekerdijk tot de Meerheul

Wat is een projectplan?

Het hoogheemraadschap voert projecten uit om het waterbeheer nu en in de toekomst mogelijk te maken. Hierbij probeert het hoogheemraadschap zo veel mogelijk rekening te houden met belanghebbenden. Toch is het onvermijdelijk dat projecten invloed hebben op hun omgeving. Het hoogheemraadschap stelt daarom een (wettelijk verplicht) projectplan op. Dit plan informeert u als belanghebbende over de werkzaamheden die plaatsvinden en welke overlast dit mogelijk kan brengen. Daarnaast bied het u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De projectplannen kunt u vinden via de link naar de verschillende deelgebieden.