Projectplan Verbreding Gooyerwetering, deelgebied 1 vastgesteld

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft het projectplan ‘Verbreding Gooyerwetering, deelgebied 1’ vastgesteld op 12 mei 2015. Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 22 januari t/m 4 maart 2015. Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap acht zienswijzen ingediend.

Beroep na vaststelling

Heeft u een zienswijze ingediend op het ontwerp-projectplan? Of bent u een belanghebbende die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank in Utrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. De Rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen.

Inwerkingtreding

Het projectplan treedt in werking op de achtste dag na de bekendmaking. De bekendmaking vindt u in de rechterkolom.

Meer informatie

Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met Arjan Koerhuis via (030) 634 58 37 of arjan.koerhuis@hdsr.nl