Goed bezochte inloopmiddag verbreding Gooyerwetering, deelgebied 1

Op woensdagmiddag 4 februari 2015 organiseerde het waterschap een inloopmiddag over het ontwerp-projectplan Verbreding Gooyerwetering, deelgebied 1. Tijdens de inloopmiddag konden mensen vragen stellen over het project en een zienswijze indienen op het ontwerp-plan. Zo’n 20 mensen bezochten de middag.

Inspraak

De inspraakperiode van het plan loopt nog tot en met 4 maart 2015. Tot die tijd is het mogelijk schriftelijk uw zienswijze in te dienen. Na afloop van de inspraakperiode worden alle zienswijzen gebundeld in een inspraakrapport. Het bestuur stelt dit inspraakrapport, samen met het projectplan, bestuurlijk vast. Op basis van de zienswijzen kan het bestuur besluiten om het projectplan aan te passen.

Zienswijze

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt bericht hoe de zienswijze verwerkt is. Ook worden ze geïnformeerd als het projectplan definitief is vastgesteld. Vaststelling van het plan vindt, zoals het nu lijkt, half april plaats. Na vaststelling van het projectplan voor het 1e deelgebied, gaat het waterschap aan de slag met het ontwerp-projectplan voor deelgebied 2. Daar lopen nu al de gesprekken met de eigenaren.

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei 2015. Daarin vindt u dan de planning van de deelgebieden 2 t/m 5.