Lezing waterschappers in Kockengen over bodemdaling veenpolders

Ruim 70 bewoners van Kockengen waren onlangs van de partij bij de lezing van twee waterschappers over bodemdaling in veenpolders. Annette van Schie, projectleider Veenweiden en Jantine Hoekstra, hydroloog bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden namen de aanwezigen mee in de theorie en praktijk van bodemdaling in het landelijk gebied.
De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen organiseerde de avond.

Onderwerpen

De gasten begonnen met een quiz om de kennis over het waterschap en bodemdaling te polsen bij het publiek.
Daarna kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: bodemdaling: wat is het,
welke oorzaken zijn er, hoe werkt het, en hoe snel kan het gaan?
Wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn voor de maatschappij?
Waarom werkt het waterschap samen met grondeigenaren aan bodemdaling in de polders?
Ervaringen en meetresultaten van de Bedrijvenproef Sturen met Grondwater in Spengen.
Bodemdaling is ‘hot’ met de landelijk aandacht en uitrol bij het waterschap, zoals het projectidee Klimaatslimme polders Kortrijk en Portengen.

Aan de slag

Annette vertelde over de proef in de polder Spengen: “Daar, in het landelijk gebied, zijn agrariërs al volop aan de slag om bodemdaling te remmen. Vanaf 2016 experimenteren zeven boeren en het waterschap om de veenspons nat te houden. Want de veenbodem is te vergelijken met een spons. Die droogt ook uit als ie niet nat gemaakt wordt. In Spengen zijn zogenoemde drukdrainagesystemen in de bodem aangelegd. Een ingenieus systeem, waarbij de boeren aan het roer staan van infiltratiebuizen (ook wel onderwaterdrainage genoemd), grondwatermeetpunten, watertonnen en pompen om de veenbodem, vochtig te houden. Het is het eerste landelijke drukdrainageproject op deze grote schaal van maar liefst 55 hectare. In 2018 hebben de boeren en het waterschap hiermee zelfs de landelijke Waterinnovatieprijs gewonnen.”

Meten is weten

Jantine vervolgde: “En we willen natuurlijk ook weten of en hoe dit systeem werkt. Daarom wordt vanaf 2016 volop gemeten door de boeren en het waterschap. We vielen met de neus in de boter, want in de droge zomer van 2018 hebben we veel ervaring opgedaan. En die ervaringen willen we deze avond graag met u delen.”

Maar ook op andere plekken zijn boeren enthousiast om onderwaterdrainage aan te leggen. Bijvoorbeeld in de polders Kortrijk en Portengen Zij hebben hiervoor Europese Landbouwsubsidie gekregen. Wat behelst dat idee en welk effect heeft dit op het oude veenweidegebied? Ook daar vertelden ze meer over.

De waterschappers

Annette begeleidt diverse projecten in het veenweidengebied, waarbij grondeigenaren samen met het waterschap proeven doen om de bodemdaling te remmen.

Jantine houdt zich dagelijks bezig met de vraag of er voldoende of juist te weinig oppervlakte- grondwater in het veenweide gebied is. Dat doet ze door metingen te analyseren en voorspellingen met computer modellen te maken. Door haar achtergrond (Aardwetenschappen) heeft zij ook veel kennis van de bodem en bodemdalingprocessen.

De presentatie

De presentatie kunt u vinden in de rechterkolom.