Infiltratiebuizen Toekomstbestendige polder Lange Weide

In polder Lange Weide nabij Driebruggen is in 2018 en 2019 in totaal 450 kilometer infiltratiebuizen (waterinfiltratie) aangelegd. Het gaat om 310 hectare in één peilgebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke, met 28 landeigenaren, waarvan 13 agrariërs. Het is het grootste project met infiltratiebuizen in Nederland. Er zijn twee referentiepercelen. Het project is een initiatief van de Stichting Rijn & Gouwe Wiericke (RGW) en is zorgvuldig afgestemd met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC).

De proef met waterinfiltratie heeft meerdere doelen, zoals het remmen van bodemdaling, beperken van CO2-uitstoot en verbeteren van de  waterkwaliteit. Ook zorgt het dat de beheerkosten van het waterschap minder stijgen ten opzichte van de autonome ontwikkeling. En mogelijk ontstaan er effectievere productieomstandigheden voor de agrariër. Dit kan bereikt worden door de veenbodem continueer vochtig te houden met waterinfiltratie. Niet te nat en niet te droog.

De bevindingen en inzichten over 2020 en 2021 zijn te lezen in de Samenvatting voortgangsrapportage.

Contact

Actueel

Doel van de proef

De proef met waterinfiltratie heeft meerdere doelen. Het remt actief de bodemdaling, beperkt de uitstoot van CO2 verbetert mogelijk de waterkwaliteit. Ook zorgt het dat de beheerkosten van het waterschap minder stijgen ten opzichte van de autonome ontwikkeling. En mogelijk ontstaan er effectievere productieomstandigheden voor de agrariër. Dit kan bereikt worden door de veenbodem continueer vochtig te houden met onderwaterdrainage. Niet te nat en niet te droog.