Verbreden Gooyerwetering en Driebergse Meer

Het waterschap wil de Gooyerwetering/ Driebergse Meer tussen Amerongen en Driebergen-Rijsenburg verbreden. Dat is nodig om de wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in het gebied dat hierop afwatert op te lossen. De verbreding wordt opgeknipt in vijf deelgebieden. Per deelgebied word een projectplan opgesteld en is inspraak mogelijk. Op deze website vind u algemene projectinformatie en kunt u doorklikken naar specifieke informatie per deelproject.

Overzichtskaart deelgebieden

Overzichtskaart

Het project is opgedeeld in vijf deelgebieden:

  1. Van de Amerongerwetering tot aan de Bovenwijkerweg
  2. Van de Bovenwijkerweg tot de Doornseweg
  3. Van de Doornseweg tot aan de Leeuwenburgerlaan
  4. Van de Leeuwenburgerlaan tot aan de Langbroekerdijk
  5. Van de Langbroekerdijk tot de Meerheul

Nieuwsbrief

Over het Verbreden Gooyerwetering en Driebergse Meer verschijnt ongeveer eens per jaar een nieuwsbrief. Wanneer de ontwikkelingen daarom vragen verschijnen er extra nieuwsbrieven.

Fotoimpressie van verbreden Gooyerwetering

De Gooyerwetering grenst afwisselend aan agrarische percelen en tuinen. Eén standaard-oplossing is daarom niet passend voor het volledige tracé. Om toch een uniforme aanpak toe te passen, heeft het hoogheemraadschap vier mogelijke uitvoeringsmethoden opgesteld. Deze methoden zijn gevisualiseerd in foto-impressies.

Wat is een projectplan?

Het hoogheemraadschap voert projecten uit om het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) nu en in de toekomst mogelijk te maken. Hierbij probeert het hoogheemraadschap zo veel mogelijk rekening te houden met belanghebbenden. Toch is het onvermijdelijk dat projecten invloed hebben op hun omgeving. Het hoogheemraadschap stelt daarom een (wettelijk verplicht) projectplan op. Dit plan informeert u als belanghebbende over de werkzaamheden die plaatsvinden en welke overlast dit mogelijk kan brengen. Daarnaast bied het u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De projectplannen kunt u vinden via de link naar de verschillende deelgebieden.

Meer weten

Neem contact op met Arjan Koerhuis van het waterschap, tel. (030) 634 5837, e-mail koerhuis.aj@hdsr.nl