Culemborgse Veer - Beatrixsluis


Het dijkversterkingstraject loopt vanaf het Culemborgse Veer tot aan de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein en heeft een lengte van 11 km. De dijkversterking combineren we zoveel mogelijk met verbeterkansen voor natuur, recreatie en verkeersveiligheid. Op deze manier maken we de dijk sterker én mooier. Dat kunnen we niet alleen, we dagen u uit om mee te denken én doen. Het project loopt van 2019 tot ongeveer 2026 en maakt deel uit van het dijkversterkingproject Sterke Lekdijk.

Nieuws

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project Culemborgse Veer - Beatrixsluis? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Documenten Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Op onze documentatiepagina vindt u alle documenten voor Culemborgse Veer - Beatrixsluis.

Veiligheidsopgave

Het traject Culemborgse Veer – Beatrixsluis kent verschillende veiligheidsopgaven. Een klein deel van de dijk moet worden verhoogd. Piping en macrostabiliteit (binnenwaarts) moet op een groter deel worden aangepakt. In totaal wordt 10,8 km dijk versterkt. Onderstaande video’s geven uitleg over de veiligheidsopgaven voor dit traject.

Waarom is dijkversterking nodig?

Planning

Verkenningsfase

2018 - 2021

Planuitwerkingsfase

2021 - 2023

Realisatiefase

2024 - 2026

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de verkenningsfase werken we toe naar een Voorkeursalternatief. Dat doen we op basis van onderzoek én alle ideeën en wensen vanuit het gebied. U kent de dijk het best, van die kennis willen we graag gebruik maken. Het onderstaande stappenplan laat zien hoe de verkenningsfase eruit ziet. Bij elke stap vragen we u om mee te denken en te doen. Hierdoor ontstaat er een dijk die sterk genoeg is en perfect past in de omgeving.

Contact

Heeft u vragen over het deelproject Culemborgse Veer - Beatrixsluis? Stuur een mail naar sterkelekdijk@hdsr.nl of neem contact op met Annelien ter Meer, T 06-55240572.

Annelien ter meer