Archeologisch booronderzoek in de uiterwaarden

In opdracht van het waterschap gaat onderzoekbureau Vestigia verkennend archeologisch booronderzoek uitvoeren in de uiterwaarden. Het onderzoek gaat plaatsvinden in de Honswijkerwaard en de Steenwaard. Deze boringen worden uitgevoerd in het kader van verkennend archeologisch onderzoek. Er wordt gekeken of er mogelijk archeologische vondsten gedaan kunnen worden in de gebieden waar gegraven gaat worden. Zo gaan we zorgvuldig om met onze bodemschatten en proberen we onverwachte archeologische vondsten tijdens de herontwikkeling van de uiterwaarden zoveel mogelijk voor te zijn.

De boringen voor het archeologisch onderzoek zijn gepland op 13 en 14 september 2023. De betreffende perceeleigenaren en pachters worden hierover geïnformeerd. Tijdens het onderzoek zullen enkele veldwerkers in de uiterwaard lopen en handboringen verrichten op specifieke plaatsen. Omwonenden zullen hier verder niks van merken. De boorgaten worden na het onderzoek direct hersteld en in het veld zal hier na de tijd niets meer van te zien zijn.


Vragen en contact

Met vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Willem Smink via 06 82 14 82 24 of via sterkelekdijk@hdsr.nl .