Sluizen

Waaiersluis in Gouda

Historie

De bouw van het sluizencomplex, als onderdeel van de kanalisatie van de Hollandsche IJssel, begon in 1856. Hoofdingenieurs van de Waterstaat ontwierpen het complex dat in 1860 open ging voor het scheepvaartverkeer. In de jaren 1919-1920 is de waterkering in zijn geheel verhoogd tot het huidige niveau. Het sluizencomplex is gerenoveerd in 1984. De schutsluis heeft twee waaierdeuren. Daarom kreeg het de naam 'Waaiersluis'.

Een waaiersluis is een type schutsluis dat voor het eerst in 1808 is toegepast. Het bijzondere is, dat de sluisdeuren naar beide kanten toe, ook in stromend water, gesloten kunnen worden. Dat kan zelfs tegen de stroom in! Juist vanwege de waaierdeuren kan de sluis behalve als schutsluis, ook nog functioneren als uitwaterings-, inundatie- en getijdesluis.

Wat gaan we doen?

Het waterschap heeft het Waaiercomplex enkele jaren geleden in eigendom gekregen van Rijkswaterstaat, met de overdracht van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Het complex bestaat uit het Waaiergemaal, spuisluizen en de schutsluis. Na het opknappen van de spuischuiven, is de Waaierschutsluis nu aan de beurt: het remmingwerk en de waaierdeuren verkeren in slechte staat. De bijzondere deuren worden in 2018 in korte tijd helemaal vervangen om de stremming voor de scheepvaart op de GHIJ zo veel mogelijk te beperken.

Vervangen waaierdeuren

Begin december 2017 is er een niet alledaagse klus geklaard. Onder steeds slechter wordende weersomstandigheden zijn de deuren van de Waaiersluis in Gouda er één voor één uitgetild en op de kant gezet. Ze verkeren in slechte staat en dus is vervanging noodzakelijk. De deuren zijn geïnspecteerd en o.a. met 3D apparatuur ingemeten. Hiermee kan een exacte kopie worden gemaakt van deze bijzondere waaierdeuren.

Doorslagsluis in Nieuwegein

Het uitgangspunt van het waterschap is om de Doorslagsluis te behouden. Hiervoor zijn herstelwerkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden combineren wij bij voorkeur met de maatregelen voor de capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA). De Doorslagsluis vormt namelijk een knelpunt in de aanvoer van voldoende water naar West-Nederland tijdens extreem droge zomers. Intentie is om de omgeving te betrekken bij de maatregelen.