Sluizen

Waaiersluis in Gouda

Wat gaan we doen?

Het waterschap heeft het Waaiercomplex enkele jaren geleden in eigendom gekregen van Rijkswaterstaat, met de overdracht van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Het complex bestaat uit het Waaiergemaal, spuisluizen en de schutsluis. Na het opknappen van de spuischuiven, is de Waaierschutsluis nu aan de beurt. Het remmingwerk verkeert in slechte staat. De bijzondere waaierdeuren zijn in 2017 al vervangen.

Doorslagsluis in Nieuwegein

Wat gaan we doen?

Het uitgangspunt van het waterschap is om de Doorslagsluis te behouden. Hiervoor zijn herstelwerkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden combineren wij bij voorkeur met de maatregelen voor de capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA). De Doorslagsluis vormt namelijk een knelpunt in de aanvoer van voldoende water naar West-Nederland tijdens extreem droge zomers. Intentie is om de omgeving te betrekken bij de maatregelen.