Tarieven 2018

Watersysteemheffing (U betaalt watersysteemheffing eigenaren als u eigenaar bent van een woning, (bedrijfs)pand, onbebouwde grond, of een natuurterrein.)

Alle inwoners van ons werkgebied betalen 'watersysteemheffing ingezeten'. Eigenaren van gronden en gebouwen betalen daarnaast ook 'watersysteemheffing overig ongebouwd', 'watersysteem heffing natuurterreinen' en/of 'watersysteemheffing gebouwd'. Met dit geld betaalt het waterschap het beheer van dijken, gemalen en stuwen, het onderhoud van watergangen en de controle op lozingen.

Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

Iedereen die afvalwater (Vies water dat vanuit onder meer douches en wc’s naar de rioolwaterzuivering wordt getransporteerd om daar te worden gereinigd) loost op het riool, betaalt zuiveringsheffing. Met dit geld betaalt het waterschap de kosten voor het zuiveren van het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine). Iedereen die direct op het oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) loost, betaalt verontreinigingsheffing. Met deze belasting wordt onder andere de controle op lozingen betaald.

Tarieven 2018
* een alleenstaande betaalt één vervuilingseenheid, een huishouden met twee of meer personen betaalt voor drie vervuilingseenheden.