Tarieven 2013

Alle inwoners van ons werkgebied betalen 'watersysteemheffing (U betaalt watersysteemheffing eigenaren als u eigenaar bent van een woning, (bedrijfs)pand, onbebouwde grond, of een natuurterrein.) ingezeten'. Eigenaren van gronden en gebouwen betalen daarnaast ook 'watersysteemheffing overig ongebouwd', 'watersysteem heffing natuurterreinen' en/of 'watersysteemheffing gebouwd'. Met dit geld betaalt het waterschap het beheer van dijken, gemalen en stuwen, het onderhoud van de watergangen en de controle op lozingen.

Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

Iedereen die afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) loost op het riool, betaalt zuiveringsheffing. Met dit geld betaalt het waterschap de kosten voor het zuiveren van het afvalwater. Iedereen die direct op het oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) loost, betaalt verontreinigingsheffing. Met deze belasting wordt onder andere de controle op lozingen betaald.

Tarieven waterschapsheffingen 2013

tarief
omschrijving

Tarief ingezetenen

€ 63,79

per woonruimte

Tarief overig ongebouwd

€ 63,68

per hectare

Tarief natuurterreinen

€ 4,83

per hectare

Tarief gebouwde onroerende zaken in %

0,0227

van de WOZ-waarde

Tarief zuiveringsheffing/verontreiningsheffing

€ 57,44

per vervuilingseenheid