Aangifte zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing

Uw bedrijf betaalt zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing aan het waterschap. U kunt de aangifte daarvoor digitaal doen.

Digitale aangifte

U ontvangt de inloggegevens voor uw digitale aangifte bij uw belastingaanslag. Met uw inloggegevens heeft u toegang tot het aangifteprogramma.

Naar het aangifteprogramma

Papieren aangifte

Ontvangt u liever een papieren aangifte? Dan kunt u deze aanvragen bij de BghU: (088) 064 02 00


Regel uw waterschapsbelasting online

Contact

Het innen van waterschapsbelastingen gebeurt sinds 1 januari 2014 door de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). De BghU is uw aanspreekpunt wanneer u vragen heeft over uw aangifte.