Belastingen

Waterschapsbelastingen 2018

Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting. Met dit geld doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden belangrijk werk: het afvalwater wordt gezuiverd, de dijken worden onderhouden en het waterpeil wordt geregeld. Het uitvoeren van deze taken kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied.

U vindt hieronder de actuele tarieven en de bijsluiter die jaarlijks bij uw belastingaanslag zit.

Direct zaken doen

Het heffen en innen van de waterschapsbelastingen gebeurt door de BghU, de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht.

bghu_logo_rgb_1

Besteding belastinggelden 2018 toegelicht

Magazine belastingen 2018

Dit jaar hebben we voor het eerst een online magazine uitgegeven waarin we op overzichtelijke wijze en met veel (mooi) beeld laten zien aan welke taken en projecten we uw belastinggeld besteden.

Online magazine belasting 2018 bekijken

Video: Werken aan Water