Belastingen

Waterschapsbelastingen 2020

Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting. Met dit geld doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden belangrijk werk: het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) wordt gezuiverd, de dijken worden onderhouden en het waterpeil wordt geregeld. Het uitvoeren van deze taken kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied.

Waaraan besteedt het waterschap uw geld?

Vanaf januari kunt u onze jaarlijkse belastingaanslag weer op de mat verwachten. Daarin bijgesloten vindt u ook een foldertje waarin we laten zien waaraan we uw geld besteden. Vanuit dit foldertje wordt verwezen naar een online magazine waarin u meer kunt lezen over de uitdagingen waar we als waterschap in deze tijd voor staan.

Direct zaken doen

Het heffen en innen van de waterschapsbelastingen gebeurt door de BghU, de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht.

bghu_logo_rgb_1

Cover magazine bijsluiter