Belastingen

Waterschapsbelastingen 2019

Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting. Met dit geld doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden belangrijk werk: het afvalwater wordt gezuiverd, de dijken worden onderhouden en het waterpeil wordt geregeld. Het uitvoeren van deze taken kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied.

U vindt hieronder de actuele tarieven en de bijsluiter die jaarlijks bij uw belastingaanslag zit.

Direct zaken doen

Het heffen en innen van de waterschapsbelastingen gebeurt door de BghU, de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht.

bghu_logo_rgb_1

Besteding belastinggelden 2019 toegelicht

Magazine bij belastingaanslag 2019

In ons online magazine Waterwerk 2019 laten we op laagdrempelige wijze en met veel beeld zien waar uw belastinggeld komend jaar aan wordt besteed. Het magazine leest het prettigst op de tablet, maar kan ook prima via de PC/laptop worden bekeken.

Online magazine belasting 2019 bekijken

Video: Werken aan Water