Belastingen

Waterschapsbelastingen

Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting. Met dit geld doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden belangrijk werk: het afvalwater wordt gezuiverd, de dijken worden onderhouden en het waterpeil wordt geregeld. Kort gezegd, het waterschap werkt aan:

Direct zaken doen

Het heffen en innen van de waterschapsbelastingen gebeurt door de BghU, de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht.

bghu_logo_rgb_1

Belastingtarieven

Het beheer en onderhoud van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied. De Unie van Waterschappen geeft in het boekje Het hoe en waarom (pdf, 5.1 MB) uitleg over de belastingheffing.

U vindt hieronder de actuele tarieven en de bijsluiter die jaarlijks bij uw belastingaanslag zit.

Bekijk de film Werken aan Water

Waaraan besteedt het waterschap uw geld?

Waar besteedt het waterschap uw belastinggeld aan

Wat te doen bij een overstroming?

Overstromingskaart Utrecht