Nieuwsbrief GHIJ 3 - 2021

headerghij
Oktober 2021, nummer 3

U heeft zich geabonneerd op de nieuwsbrief Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dit is de derde uitgave van 2021.

Kadastrale overdracht Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Bootje vaart op de Hollandsche IJssel

Het waterschap heeft sinds 2012 het beheer en onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel heeft overgenomen van de Rijksoverheid. Binnenkort neemt het waterschap ook het eigendom van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en soms een oeverstrook of kering over van de landelijke overheid. Zo komt een gelijksoortige infrastructuur bij één overheid in beheer, onderhoud en eigendom. Dit maakt het waterbeheer voor u en ons een stuk doelmatiger!

Wat betekent dit voor u?

Huurt u grond van de Rijksoverheid of het Rijksvastgoedbedrijf, dan neemt het waterschap de huurovereenkomst van de Rijksoverheid of het Rijksvastgoedbedrijf over. U betaalt de huur voortaan aan het waterschap. Hierover stuurt het waterschap u binnenkort een brief met extra informatie.

Mocht u vragen hebben over de eigendomssituatie op of langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, dan kunt u voortaan contact opnemen met team grondzaken van het waterschap. Dit kan via grondzaken@hdsr.nl of 030 634 5700.

Geslaagde informatieavond baggeren

Infoavond baggeren overzicht van de zaal

Na een zomerstop in het vaarseizoen gaat het baggeren weer van start in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. De werkzaamheden worden uitgevoerd door J.P. Schilder en vinden onder andere plaats bij IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Hekendorp. Op 28 september organiseerden de aannemer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een informatieavond in Zalencentrum Sint Joseph in Montfoort. Gedurende de avond liepen 45 geïnteresseerden binnen die allemaal persoonlijk hun vragen konden stellen en uitgebreid te woord werden gestaan.

Verbeteren Waaiersluis gestart

Foto waaierdeuren Waaiersluis

Op 13 september startte Kadiks Automatisering bv met een grondige verbetering van de monumentale Waaiersluis. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaf daarvoor de opdracht, zodat de sluis veilig blijft en het onderhoud op orde is. Op uiterlijk 31 januari 2022 zal de monumentale sluis er weer keurig bijliggen.

Nota bouwstenen GHIJ-Noord

Dijk GHIJ-Noord bij Hekendorp

Momenteel inventariseren we alle mogelijke oplossingen voor de dijkverbetering GHIJ-Noord. Hierbij maken we gebruik van de resultaten uit de informatiebijeenkomst op 8 juli, de e-mails en andere gevoerde gesprekken. In het najaar van 2021 is deze inventarisatie gereed en wordt de “Nota Bouwstenen en Mogelijke Oplossingen” gepubliceerd. Hierover ontvangt u dan bericht.

Eind dit jaar en begin 2022 onderzoeken we samen met omwonenden en belanghebbenden welke alternatieven kansrijk zijn. Denkt u met ons mee? Op onze website vindt u meer over dit proces, zoals de al opgehaalde input en de uitgangspunten die wij hanteren. Heeft u vragen of een meekoppelkans? Neem dan gerust contact met ons op!

Dijk- en oeververbetering Willeskop

Willeskop uitzicht over het water

In juni hebben alle belanghebbenden van het project Dijk- en Oeververbetering Willeskop een brochure ontvangen met daarin informatie over dit project, de voorgenomen oplossingsrichtingen en het vervolgproces. Direct aanwonenden kregen bovendien de uitnodiging om een gesprek met mensen uit het projectteam aan te vragen voor verdere toelichting op het project, de voorgestelde variant en eventuele wensen voor meekoppelkansen. Inmiddels hebben we leuke en informatieve gesprekken gevoerd, verspreid over het hele traject. Met alle informatie en wensen uit de gesprekken gaan wij het ontwerp verder uitwerken in een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief wordt door het bestuur van het waterschap eind 2021 vastgesteld. Daarna werken we aan een verdere verfijning van het ontwerp en komen dan bij de bewoners terug.

Vragen?

Neem contact op met het waterschap via informatieghij@hdsr.nl wanneer u vragen heeft over het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Aan-/afmelden

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!