Verbeteren van de Waaiersluis start komende week

Gepubliceerd op 8 september 2021

Op 13 september begint Kadiks Automatisering bv met een grondige verbetering van de monumentale Waaiersluis. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaf daarvoor de opdracht, zodat de sluis veilig blijft en het onderhoud op orde is. Deze week worden de hekken geplaatst en het werkterrein ingericht. Op uiterlijk 31 januari 2022 zal de monumentale sluis er weer keurig bijliggen.

Wat wordt er allemaal aangepakt?

Aannemingsmaatschappij Vobi bv. zal als onderaannemer van Kadiks vooral aan het werk zijn op de sluis. Zij starten met de werkzaamheden die geen invloed hebben op de werking van de sluis. Dit zijn werkzaamheden aan de oevers en andere delen van de waterkant. Ook worden er sleuven in de grond gegraven om te zien waar de bestaande kabels en leidingen liggen en worden er buizen ingegraven waar nieuwe kabels in komen.

Werkzaamheden in de sluiskolk

Begin november starten de werkzaamheden in de sluiskolk, die ongeveer een maand wordt drooggezet. De voetgangersbrug wordt dan weggehaald, zodat deze in de werkplaats aangepast en opgeknapt kan worden. Er komt een tijdelijke brug, dus het oversteken van de sluiskolk blijft mogelijk. In december worden het straatwerk, de hekwerken, de informatieborden en het meubilair hersteld en vernieuwd. Tot slot wordt de nieuwe besturing van de sluis getest en daarmee zijn de werkzaamheden klaar. De Waaiersluis is dan helemaal opgeknapt en kan er weer jaren tegenaan! In dit project wordt bovendien de vispasseerbaarheid van de sluis verbeterd. Door de aansturing van de schuiven van de omloopriolen aan te passen, wordt het voor vissen mogelijk om de sluis te passeren als de sluisdeuren open en gesloten zijn.

Onderdeel van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) stroomt tussen Nieuwegein en Gouda, dwars door de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater. De rivier is belangrijk voor de zoetwaterdoorvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. Ook is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een belangrijke vaarroute voor scheepvaart en recreatievaart. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is beheerder van de rivier, de dijken en een deel van de oevers. Veel oevers zijn eigendom van derden. Het waterschap maakt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel de komende jaren veiliger en mooier. Dijken, kaden en oevers worden opgeknapt en er wordt gebaggerd. Dat wil het waterschap samen met het gebied doen.