Nieuwsbrief 3 - 2019

header_nwsbrf alg
2019, nummer 3

De Stichtse Rijnlanden wil Jeroen Haan als nieuwe dijkgraaf

Jeroen Haan

Het algemeen bestuur heeft unaniem besloten om de heer J.C.H. (Jeroen) Haan aan te bevelen voor benoeming tot de nieuwe dijkgraaf.

Nieuw coalitieakkoord

Het nieuwe college

Het gaat om de ambities, zoals inwoners die meehelpen in het monitoren van de waterkwaliteit, 50% vertraging van de huidige bodemdaling in 2030 en een energieneutraal waterschap in 2030.

Subsidie vergroten waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer

Folder Blauw Bewonersinitiatief

Voorbeelden zijn vergroening van een speelplein, de aanleg van een ijsvogelwand of waterspeelplaats of de organisatie van een waterexcursie door de buurt.

Aangepast maaien sloten in Maarssenbroek

Pilot maaien Maarssenbroek

Er blijven waterplanten staan, door alleen het midden van het water te maaien tijdens de eerste twee maaibeurten.

Drijvende groene eilandjes in Houten

Hoogheemraad Els Otterman (links) en wethouder Herman Geerdes geven het startsein voor de pilot drijvende eilandjes

Het doel is de kwaliteit van het stedelijk water in Houten te verbeteren.

Gecombineerde commissievergadering op 6 juni

Op de agenda staan de jaarstukken 2018.

Projectplan en peilbesluit park Oudegein in Nieuwegein

oudegein

In het plan staan maatregelen die nodig zijn om de afvoer van water uit het park mogelijk te maken tijdens de aanvoer van zoet water naar West-Nederland, in droge tijden.

Aan de slag met een nieuwe nota Peilbeheer

figuur_voor_website_nota_peilbeheer_1

Diverse ontwikkelingen zijn aanleiding om het beleid voor peilbesluiten en peilbeheer te herzien.

Uitnodiging aan provincie om samen te werken aan nieuwe opgaven

Nieuwe regelgeving waterschap

Van nee tenzij naar ja mits

De regels om het waterbeheer in goede banen te leiden staan in de Keur.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter     Instagram

Volg ons op Twitter en Instagram!

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl