Zwemmen bij nieuwe brug en stuwen Polsbroek verboden

Gepubliceerd op 26 juni 2023

Met dit warme weer is het aantrekkelijk om het water in te duiken. Op sommige plekken is het echter levensgevaarlijk om te zwemmen. Bijvoorbeeld in Polsbroek waar zwemmers van de nieuwe brug met stuw nabij de Slangeweg en stuw Kerkvliet in het water springen. Het is verboden daar te zwemmen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft, in samenwerking met de gemeente Lopik, borden geplaatst.

Ook op andere plaatsen zien we zwemmers in water wat geen officieel zwemwater is. Zwemmen in andere wateren dan de officiële zwemplaatsen raden sterk we af.

Zwemmen gevaarlijk bij waterknooppunt Polsbroek

Net voor Polsbroek vanaf de Slangeweg ligt aan de rechterkant de ‘Waterknoop’. Bij dit waterknooppunt heeft het waterschap diverse maatregelen uitgevoerd om de doorvoer van water flink te vergroten. Er is een watergang bij gekomen, andere watergangen zijn verbreed, stuwen zijn vergroot en de verkeersbrug in de Slangeweg is vervangen. Daardoor kan er nu veel meer water aangevoerd worden, met een sterkere stroming als gevolg.

Op het moment dat we extra zoet water naar West-Nederland (Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA)) aan moeten voeren tijdens extreme droogte, ontstaat er tijdelijk een nog sterke(re) stroming. Levensgevaarlijk dus voor zwemmers in verband met verdrinkingsgevaar.

Obstakels en sterke stroming

In het water springen in de buurt van sluizen, stuwen en inlaten is verboden en zeer gevaarlijk vanwege de sterke stroming. Dat geldt ook voor de nieuwe stroomkast waar zwemmers vanaf duiken. Ook vanaf bruggen in het water springen is af te raden. Deze plekken kunnen gevaarlijk zijn door obstakels onder water.

Waterkwaliteit onzeker

Verder doet het waterschap geen zwemwatermetingen buiten de officiële, door de provincie aangewezen zwemwaterlocaties. In Polsbroek wordt de kwaliteit van het water niet gecontroleerd. Het water kan ziekteverwekkende organismen bevatten.

Veilig zwemmen

In Utrecht zijn ruim 27 officiële zwemplaatsen in open water. De provincie Utrecht houdt daar toezicht op de zwemwaterkwaliteit. Het waterschap verricht hiervoor de metingen. Zwemmen in andere wateren dan de officiële zwemplaatsen raden waterschap en gemeente sterk af.


Waar kun je wel veilig zwemmen?

In Utrecht zijn ruim 27 officiële zwemplaatsen in open water. De provincie Utrecht houdt daar toezicht op de zwemwaterkwaliteit en het waterschap verricht hiervoor de metingen.