@grarier 5 - 2023

header_agrarier
@grariër 2023, nummer 5

Collegeleden en portefeuilleverdeling bekend

Het gaat om de portefeuilles van de dijkgraaf en de vijf hoogheemraden.

Geen normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen

Het waterschap meet op verschillende locaties de kwaliteit van het oppervlaktewater. Eén ervan is het meetnet gewasbeschermingsmiddelen.

Verbeteren aanvoer zoetwater Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede

We werken aan een permanente oplossing om water in te laten. Het betrekken van de omgeving is een belangrijk onderdeel bij het maken van de plannen.

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater flanken Utrechtse Heuvelrug

Er geldt een verbod om oppervlaktewater te onttrekken op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug.

Extra wateraanvoer: gevaarlijke situaties

Er is extra zoetwater nodig in West-Nederland. Nu de gemalen aan staan kan er soms op onverwachte momenten en plekken sterke stroming ontstaan.

Reageren

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn    soundcloud-icon

Volg ons op social!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!