@grariër 5 - 2020

@grariër
2020, nummer 5

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater Utrechtse Heuvelrug

Het onttrekkingsverbod geldt nog steeds, ondanks de regen van de afgelopen periode.

Agrariërs en ecologisch slootschonen

Bekijk de video’s over de praktijk van ecologisch beheer door arariërs.

Boeren in polders Vlist klimaatslim aan de slag

21 boeren gaan onder begeleiding van de ANV Weidehof en Lopikerwaard samen de bodemdaling remmen, de waterkwaliteit verbeteren, inspelen op klimaatadaptatie en de biodiversiteit verbeteren.

Stimuleringsbudget open teelten en veehouderij

U kunt een aanvraag doen via de Stowa.

Diverse plannen met maatregelen vastgesteld

Aanleg waterinfiltratie polders Kortrijk en Portengen

Tien boeren zijn in de polders Kortrijk en Portengen gestart met de aanleg van een waterinfiltratiesysteem in de bodem.

Stand van zaken subsidieregeling Water en bodem

Het budget voor het verbeteren van de waterkwaliteit is verdeeld. Er is nog wel subsidie voor maatregelen om bodemdaling te remmen.

Samen werken aan herinrichting Meijekade

De gemeente Woerden en het waterschap gaan samen de kade, de weg en het openbaar gebied langs de Meije verbeteren.

U kunt ook inspreken op het ontwerp-projectplan Herinrichting Meijekade.

Gezamenlijke aanpak watertekort en wateroverlast Utrechtse Heuvelrug

We gaan met diverse partijen aan de slag om watertekort en wateroverlast op de Utrechtse Heuvelrug tegen te gaan.

Reageren?

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!