Projectplan KWA+ Enkele Wiericke vastgesteld

Gepubliceerd op 2 juli 2020

Het projectplan ‘Enkele Wiericke: Maatregelen uitbreiden Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden-Nederland’ en het bijbehorende inspraakrapport is op 30 juni 2020 definitief vastgesteld. In het projectplan staan de voorgenomen inrichtingsmaatregelen beschreven. Deze betreffen het vervangen van een verkeersbrug en fietsbrug door bruggen met een grotere overspanning. De bruggen liggen ten noordoosten van Fort Wierickerschans, daar waar de Enkele Wiericke in de Oude Rijn uitmondt. Ook wordt de Enkele Wiericke ter plaatse van de bruggen verbreed en een faunapassage aangelegd onder de verkeersbrug.
Doel van de maatregelen is de aanvoer van extra water naar West Nederland in tijden van extreme droogte te vergroten.

Inspraakrapport

Het ontwerp-projectplan heeft gedurende acht weken ter inzage gelegen van donderdag 12 maart tot en met woensdag 6 mei. Tijdens deze periode zijn er vier zienswijzen ingediend. In het eveneens vastgestelde inspraakrapport staan de zienswijzen en of een zienswijze heeft geleid tot aanpassingen in het projectplan.
In de rechterbalk vind u het definitieve projectplan, het inspraakrapport, de bekendmaking en een link naar de projectpagina.

Beroep

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, kan binnen zes weken na bekendmaking van de vaststelling van het projectplan, beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland. Meer informatie hierover vindt u in de bekendmaking.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gepland van begin 2021 tot begin 2022. Deze planning is onder voorbehoud.


Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Miriam Duijkers, omgevingsadviseur van de KWA+, bereikbaar op telefoonnummer +3130 634 5758, e-mail: kwa@hdsr.nl.