Onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater op de Utrechtse Heuvelrug

Gepubliceerd op 1 juli 2020

Met ingang van 1 juli 2020 geldt op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater. Deze gebieden zijn voor hun wateraanvoer volledig afhankelijk van neerslag en kwel. Doel van het verbod is om het oppervlaktewater zo lang mogelijk vast te houden, het verder droogvallen van sloten en daarmee gepaard gaande problemen met de waterkwaliteit te voorkomen. Daarom mogen mensen en bedrijven in dit gebied geen water meer uit sloten en weteringen onttrekken.

Waar is het verbod van toepassing

Het gebied waarop het verbod van toepassing is, ziet u op de kaart. Het gaat om de sloten en weteringen waar geen aanvoer van water uit de Nederrijn of de Lek mogelijk is. 
Voor het grootste deel van het gebied van De Stichtse Rijnlanden is nog wel aanvoer van water mogelijk en geldt het onttrekkingsverbod niet.

Waterschap controleert en handhaaft waar nodig

Het onttrekkingsverbod gaat woensdag 1 juli 2020 in, voor onbepaalde looptijd. Vanaf woensdag 1 juli controleert het waterschap op naleving van het verbod. Wij rekenen op begrip en medewerking van alle partijen.

Ga spaarzaam om met onze kostbare zoetwatervoorraad

Door de hoge temperaturen en de verdamping neemt het waterverbruik toe, terwijl er steeds minder water beschikbaar is. Spaarzaam en zorgvuldig omgaan met onze kostbare zoetwatervoorraad wordt dan ook steeds urgenter. Het waterschap heeft eerder al een beroep gedaan op agrariërs in het hele gebied om het beregenen van hun percelen onderling af te stemmen. Aan deze oproep wordt in het algemeen goed gehoor gegeven.

Droogste voorjaar ooit

Na twee uitzonderlijk droge maanden, is er in juni op veel plaatsen neerslag gevallen. Dit heeft een beetje geholpen, maar het neerslagtekort is nog groot. De droogte is het gevolg van extreem weinig neerslag in combinatie met een uitzonderlijk hoge verdamping. Het voorjaar kende bijzonder weinig regen, terwijl de verdamping bijzonder groot was door het record aantal zonuren in combinatie met de harde, droge wind in maart. Deze combinatie maakt de situatie nu zo bijzonder en is de belangrijkste oorzaak van de droogte nu.


Het gebied op de kaart

Plaatje kaart onttrekkingsverbod (flanken) Utrechtse Heuvelrug

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van het waterschap, T (030) 209 7361.

Achtergrondinformatie over watertekort, droogte en waterkwaliteit bij warmte, vindt u onder de link hieronder.