Onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater op de Utrechtse Heuvelrug

Gepubliceerd op 21 juni 2023

Met ingang van woensdag 21 juni 2023 geldt op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater. Doel van het verbod is om het oppervlaktewater zo lang mogelijk vast te houden, het verder droogvallen van sloten en daarmee gepaard gaande problemen met de waterkwaliteit te voorkomen. Daarom mogen mensen en bedrijven in dit gebied geen water meer uit sloten en weteringen onttrekken.

Waar is het verbod van toepassing

Het gebied waarop het verbod van toepassing is, ziet u op de kaart. Het gaat om de sloten en weteringen waar geen aanvoer van water uit de Nederrijn of de Lek mogelijk is. Voor het grootste deel van het gebied van De Stichtse Rijnlanden is nog wel aanvoer van water mogelijk en geldt het onttrekkingsverbod niet.

Waterschap controleert en handhaaft waar nodig

Het onttrekkingsverbod gaat woensdag 21 juni 2023 in, voor onbepaalde tijd. Het waterschap controleert op de naleving.

Ga spaarzaam om met onze kostbare zoetwatervoorraad

Door de hoge temperaturen en de verdamping neemt het waterverbruik toe, terwijl er steeds minder water beschikbaar is. Spaarzaam en zorgvuldig omgaan met onze kostbare zoetwatervoorraad wordt dan ook steeds urgenter. Het waterschap heeft eerder al een beroep gedaan op agrariërs in het hele gebied om het beregenen van hun percelen onderling af te stemmen.

Neerslagtekort

Na een nat voorjaar is sinds 13 mei nauwelijks regen gevallen. Dit in combinatie met stevige verdamping door veel wind en hoge temperaturen, zorgen nu voor een te hoog neerslagtekort. Een enkele plaatselijke regenbui, zoals die van gisteren, helpt een beetje maar lang niet voldoende.

Klimaatverandering

Actuele informatie over de droogte vindt u in het liveblog. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt, samen met inwoners en overheden, aan maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Tegelijkertijd zijn een tekort aan wateraanvoer, zomerse problemen met waterkwaliteit en wateroverlast soms niet te voorkomen. Ook hierop moeten we allemaal voorbereid zijn.