Droogte 2023

Het klimaat verandert. We hebben steeds vaker extreem weer zoals zware regenbuien en lange perioden van droogte. Los van de overlast die dat voor velen oplevert, kan de schade voor de natuur en de landbouw groot zijn. We houden de situatie dan ook nauwlettend in de gaten en doen wat mogelijk is om te zorgen voor voldoende water voor inwoners, boeren en tuinders, industrie, natuur en recreatie. Iedereen kan helpen. U ook.

Hoe staat het met de droogte?

Waterbeheerders in Nederland houden continue de droogtesituatie in de gaten. Via de droogtemonitor van Rijkswaterstaat weet ook u hoe het er precies voorstaat.

Ziet u iets? Meld het!

De droogte kan leiden tot scheuren in dijken of concentraties van vervuiling. Ziet u een scheur in de dijk? Of is het water ernstig vervuild? Bel dan direct het waterschap! Het nummer is: (030) 634 57 00.

Droogte in 2023

ws weiland-water-sloot-koeien_pixabay

Op 1 april startte officieel het droogteseizoen. Van de afgeslopen 5 zomers waren er in Nederland 4 zeer droog, maar de uitgangssituatie in Nederland dit jaar, is goed. Dat komt door de relatief natte wintermaanden en door de maatregelen van de waterbeheerders om water vast te houden.