Liveblog droogte 2023

In deze liveblog volgt u van moment tot moment de ontwikkelingen rondom de droogte in de zomer van 2023 in het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Voor vakantievierders is het natte en koele weer in Nederland en elders in Europa geen pretje. Voor de waterbeheerders in West-Nederland is het regenwater juist welkom. Nu het regent en de Rijnafvoer stijgt, is een omslagpunt bereikt. De maatregelen die van kracht zijn om de verzilting in West-Nederland tegen te gaan, zijn niet meer nodig. Daarom is de KWA, de Klimaatbestendige Water Aanvoer, stopgezet. Het Noordergemaal in Utrecht was al eerder deze week uitgezet. Lees meer in het persbericht Voldoende zoet water in West-Nederland.

Voor de komende week is 50 mm regen voorspeld. Ook heeft het de afgelopen dagen geregend. Toch blijft vooralsnog het verbod op het onttrekken van water uit sloten en weteringen op en langs de Utrechtse Heuvelrug van kracht. In die watergangen staat nog steeds maar weinig water. Dat is onder meer te zien bij de stuw Kolland in de Amerongerwetering op de kruising met de Gooyerwetering in Amerongen. Hier loopt helemaal geen water over de stuw.

Foto droogte liveblog

Ook zijn de grondwaterstanden ver weggezakt en duurt het een tijd voordat deze zijn aangevuld. Het onttrekkingsverbod wordt overigens goed nageleefd, zo laten onze handhavers weten.

Door de regen in het stroomgebied van de Rijn en het frisse wisselvallige weer in Nederland is de verzilting in het westen van Nederland afgenomen. Daarom is de extra aanvoer van zoetwater vanuit de Lek via de Lopikerwaard voorlopig niet meer nodig. De komende dagen wordt dit merkbaar doordat de stroming op die route afneemt en de peilen licht dalen. De aanvoer van zoetwater via de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel blijft nog wel doorgaan, maar minder dan de afgelopen weken. Totaal leveren we nu nog ruim 3 m3/s aan in Bodegraven.

Van de totaal drie aanvoerroutes van zoetwater zijn er nu twee in werking: de route via de Lopikerwaard en die via de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. In Bodegraven leveren we nu ca 7 m3/s zoetwater aan hoogheemraadschap van Rijnland. Lees meer in het gezamenlijke persbericht Hoezo droogte, het regent toch regelmatig?

Alle gemalen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staan klaar voor inzet. Het Noordergemaal draait sinds vrijdag 23 juni op verzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Vanuit de Gekanaliseerde Hollandse IJssel stroomt 3 tot 5 kuub water extra naar de sluis bij Bodegraven, via de Enkele Wiericke en de Oude Rijn. De waterstanden in de Nederrijn/Lek zijn door enige regenval een beetje bijgetrokken en ook lagere temperaturen geven ‘wat lucht’. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet en we doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om iedereen van zoveel mogelijk water te voorzien. Daarbij blijft de oproep staan om zuinig om te gaan met water.

Met ingang van woensdag 21 juni 2023 geldt op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater. Doel van het verbod is om het oppervlaktewater zo lang mogelijk vast te houden, het verder droogvallen van sloten en daarmee gepaard gaande problemen met de waterkwaliteit te voorkomen. Daarom mogen mensen en bedrijven in dit gebied geen water meer uit sloten en weteringen onttrekken.

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater Utrechtse Heuvelrug

Het klimaat verandert. We hebben steeds vaker extreem weer zoals zware regenbuien en lange perioden van droogte. Los van de overlast die dat voor velen oplevert, kan de schade voor de natuur en de landbouw groot zijn. We houden de situatie dan ook nauwlettend in de gaten en doen wat mogelijk is om te zorgen voor voldoende water voor inwoners, boeren en tuinders, industrie, natuur en recreatie.

Een van de maatregelen die we nu nemen, is het inschakelen van gemaal Caspargouw voor wateraanvoer uit het Amsterdam Rijnkanaal naar de Kromme Rijnstreek. Hierdoor blijft de Kromme Rijn beter op peil en daarmee ook de stad Utrecht en de Vecht richting Amsterdam. Bovendien gaan we extra maaien in onder andere de Kromme Rijn om te zorgen dat het extra water goed kan doorstromen.