Plannen voor water in uw buurt? Vraag subsidie aan!

Gepubliceerd op 23 februari 2024

Bewonersgroepen, schoolklassen, historische verenigingen en wijkcomités opgelet: in 2024 is er opnieuw € 200.000 beschikbaar voor plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van uw leefomgeving en vergroten van het waterbewustzijn.

Heeft u plannen om uw wijk, een plein of de tuinen duurzamer in te richten of de biodiversiteit te vergroten? Of plannen voor een tentoonstelling of een gastles om inwoners meer waterbewust te maken? Vraag dan subsidie aan. Per initiatief is er maximaal vijfduizend euro beschikbaar.

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil met de subsidie bewoners stimuleren om zelf in actie te komen. We moeten ons allemaal voorbereiden op het veranderende klimaat: langere perioden van droogte en hitte, afgewisseld door hevige piekbuien. Dat vraagt actie, en niet alleen van het waterschap. Veel bewoners hebben zelf al maatregelen getroffen.

Buurtinitiatieven uit 2023

In 2023 ontvingen maar liefst 49 initiatieven subsidie van het waterschap. Van watervriendelijke schoolpleinen tot groene daken en van het organiseren van een tentoonstelling tot kortingsacties voor regentonnen en een clean up actie. Een overzicht van alle projecten is te vinden op de kaart op de webpagina van Blauwe Bewoners Initiatieven: www.hdsr.nl/blauwinitiatief.

Subsidie aanvragen?

Groepen bewoners, stichtingen, scholen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen. Het project of de activiteit moet wel in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Voor de aanleg van regentonnen en groene daken is dat maximaal 30%.

Meer informatie en een aanvraagformulier is te vinden op de webpagina van Blauwe Bewoners Initiatieven.