Niet naleven van een onderhoudsplicht

Wanneer blijkt dat er geen of niet goed onderhoud is gepleegd dan ontvangt de onderhoudsplichtig een brief met het verzoek om binnen een gestelde periode het onderhoud alsnog uit te voeren en gereed te melden via de website.  Mocht het onderhoud dan nog steeds niet of niet voldoende uitgevoerd zijn gaan wij over tot handhaving. Bij een dwangsom zijn de kosten € 3,- per meter slootkant, met een totaal van minimaal € 600,-. Bij een bestuursdwang voert het waterschap onderhoud uit op kosten van de onderhoudsplichtige.