Afstanden teeltvrije zone Besluit activiteiten leefomgeving

Teeltvrije zone en aanvullende voorwaarden

150 cm of meer - geen aanvullende voorwaarden

100 cm of meer - Gebruik van een techniek met een driftreductie van ten minste 90% ten opzichte van een referentietechniek als bedoeld in tabel 4.723c

Teeltvrije zone en aanvullende voorwaarden

150 cm - Neerwaarts bespuiten

100 cm of meer - Neerwaarts bespuiten
Gebruik van een techniek met een driftreductie van ten minste 90% ten opzichte van een referentietechniek als bedoeld in tabel 4.723c

500 cm of meer - Op- en zijwaarts bespuiten

Teeltvrije zone en aanvullende voorwaarden

450 cm of meer - geen aanvullende voorwaarden

300 cm of meer - Gebruik van een techniek met een driftreductie van ten minste 90% ten opzichte van een referentietechniek; of - gebruik van een biologische productiemethode.

Teeltvrije zone en aanvullende voorwaarden

50 cm of meer - geen aanvullende voorwaarden