Natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, waar het goed toeven is voor waterplanten en -dieren. Daar waar het mogelijk is, legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan.

Waarom een natuurvriendelijke oever?

Een steile oever biedt amper leefmogelijkheden voor diverse planten, vissen en andere waterdieren. Bij een natuurvriendelijke oever is die ruimte er wel. Planten trekken verschillende kleine waterdiertjes, vissen, insecten, vogels en zoogdieren aan, die er voedsel kunnen zoeken, schuilen of zich voortplanten.
Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Ze zijn behalve mooi om te zien dus ook goed voor de waterkwaliteit.

Aanleg

Een natuurvriendelijke oever heeft vaak een schuin aflopende waterkant, waardoor het water geleidelijk aan dieper wordt. Vaak wordt er, onder water, een houten beschoeiing aangelegd om te voorkomen dat de oever ‘afbreekt’. Op sommige plaatsen wordt afkalving juist wel toegestaan, om oeverzwaluwen te laten nestelen.

Ontwikkeling

Net als na de aanleg van een tuin, ziet een natuurvriendelijke oever er in het begin vaak kaal uit. Afhankelijk van het bodemtype duurt het drie tot vijf jaar, voordat een oever helemaal is begroeid.

Onderhoud

Ook een natuurvriendelijke oever heeft onderhoud nodig. Daarom maait het waterschap de oever en indien nodig worden boompjes verwijderd. Per maaibeurt blijft er vaak een deel van de oever- en waterplanten staan. Het maaisel wordt bijna altijd afgevoerd om de oever minder voedselrijk te maken. Hier profiteren zeldzamere en karakteristieke planten van.