Aquafarm

Aquafarm ontwikkelt een nieuw zuiveringsconcept: van zuiveren naar oogsten. Bij deze nieuwe manier van afvalwater zuiveren worden de principes van de natuur ingezet om zoveel mogelijk hoogwaardige (half)producten te winnen. Denk bijvoorbeeld aan grondstoffen voor parfum, medicijnen, bouwmaterialen en dierlijk voedsel.

Slimmer omgaan met grondstoffen

Eén van de grootste maatschappelijke opgaven op dit moment is slimmer omgaan met grondstoffen en water, om ook in de toekomst voldoende kwalitatieve voedingsstoffen te kunnen produceren. Aquafarm ziet de rijke stroom van afvalwater als basis voor het produceren van hoogwaardige bouwstoffen. Want: waarom waardevolle grondstoffen uit het water verwijderen, als je deze ook kunt gebruiken om direct tot hoogwaardigere toepassingen te komen, met als eindproduct schoon water?

Principes van de natuur

Bij deze manier van afvalwater zuiveren worden de principes van de natuur toegepast. Voedselwebben en zelfreinigende vermogen van de natuur worden ingezet onder gecontroleerde en gestuurde omstandigheden. Op het inkomende voedselrijke afvalwater groeien als eerste algen, zij eten de voedselrijke stoffen uit het water. Bij voldoende groei worden de algen geoogst, en stroomt het schonere water door naar de volgende bak wat geschikt voor de teelt van wormpjes, wat nog schoner water oplevert en verder doorstroomt voor de teelt van bijvoorbeeld mosselen en planten.

Zo efficent mogelijke keten

Aquafarm zoekt naar een zo efficiënt mogelijke keten van planten en dieren die op het afvalwater groeien en hierbij het water zuiveren. Hierbij krijgt ook de verwijdering van schadelijke stoffen, zoals medicijnresten aandacht. Aquafarm is een initiatief van Wageningen Environmental Research (Alterra), Radboud Universiteit (Institute for Water and Wetland Research), B-Ware Research Centre, de 3 waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rivierenland en de initiatievenfabriek van P2.


Efficiënte keten

Aquafarm-toekomstbeeld-(schets)

Eerste oogst praktijkproef Dodewaard