Waterschap betaalt rente op eeuwenoude obligatie uit aan beurs van Amsterdam

Gepubliceerd op 18 maart 2016

Vrijdag 18 maart opende dijkgraaf Patrick Poelmann met een gongslag de Amsterdamse beurs. Dit gebeurde ter gelegenheid van de de 414e verjaardag van de beurs. Hoogheemraad Bernard de Jong keerde daarna de rente uit op twee nog altijd rentegevende rentebrieven (1638 en 1765) uit het rijke archief van de beurs.

Deze rentebrieven zijn destijds uitgegeven door onze rechtsvoorganger Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams. De rentebrieven van Lekdijk Bovendams zijn de oudst bekende nog steeds rentegevende obligaties ter wereld.

De Lekdijk beschermt een groot deel van Utrecht en Holland tegen het water uit die rivier. Na enkele dijkdoorbraken in het begin van de 17e eeuw, waarbij zelfs Amsterdam het niet droog hield, besloot Lekdijk Bovendams rentebrieven uit te geven om het herstel en de versteviging van deze voor de Randstad nu nog altijd cruciale dijk te financieren. In totaal betaalde Bernard de Jong de 18e maart een bedrag van ruim € 700 uit aan de Amsterdamse beurs.

Door eendracht groeien kleine dingen

Patrick Poelmann noemde in zijn toespraak de uitgifte van obligaties door Lekdijk Bovendams een vorm van crowdfunding 'avant la lettre'. De wapenspreuk van Lekdijk Bovendams, 'Concordia res parvae crescunt': door eendracht groeien kleine dingen' geldt anno 2016 nog steeds. In het project Dijkversterking Centraal Holland werken Rijkswaterstaat en de waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht nauw samen voor een veilig Utrecht en Holland.

dijkpaal Schalkwijk

Dijkpaal met wapenspreuk van Lekdijk Bovendams