Hoe de plaquette van gemaal Barwoutswaarder via Twitter weer in Woerden terugkwam

De plaquette van het voormalige stoom- en later zuiggasgemaal Barwoutswaarder is via een bijzondere zoektocht op Twitter weer teruggekeerd in Woerden. De plaquette is nu te bewonderen in stoomgemaal Kamerik-Teylingens. Op 6 december 2022 was daar de officiële overdracht.

Bijzondere zoektocht op Twitter

Ruim een jaar eerder plaatste Hilda Boesjes-Beljon een oproep op Twitter. Een bijzondere plaquette was aangeboden op het afvalstation in Lemmer, en niemand wist waar die vandaan kwam. Andere twitteraars schoten te hulp, en zo werd nog dezelfde avond de herkomst bekend: precies honderd jaar eerder, ter gelegenheid van de ombouw van stoomgemaal tot zuiggasgemaal, was hij geplaatst in gemaal Barwoutswaarder in Woerden.

Ombouw naar elektrisch gemaal

In 1951 werd het zuiggasgemaal omgebouwd tot elektrisch gemaal. We weten het niet, maar waarschijnlijk is toen de plaquette verwijderd en meegenomen door de aannemer naar Friesland. Daar stond de glazen plaat decennialang verborgen in een schouw in een woning in het dorp Echten, tot hij bij een verbouwing weer opdook en op het afvalstation werd gebracht.

Plaquette nu in stoomgemaal Kamerik-Teylingens

Het voormalige stoomgemaal Barwoutswaarder is al sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw in particulier bezit, dus vroegen we of de plaquette een plekje kon krijgen in een ander gemaal in Woerden: het stoomgemaal Kamerik-Teylingens. Dit gemaal is elke week geopend voor bezoekers die daar kunnen genieten van de bijzondere geschiedenis van malen op wind, stoom, zuiggas en stroom én van waterbeheer van vroeger en nu.


Onthulling van de plaquette van gemaal Barwoutswaarder in het stoomgemaal Kamerik-Teylingens. Van links naar rechts afvalstationmedewerker Wybren Coehoorn, Hilda Boesjes - Beljon van Wetterskip Fryslan, hoogheemraad Nanda van Zoelen van cultuurhistorie en Wim de Rooij, voorzitter Stichting Watererfgoed Groot Woerden

Voorzitter Wim de Rooij geeft uitleg over het stoomgemaal