Meten waterkwaliteit Bloeiende boerensloot: agrariërs en vrijwilligers gezocht

Natuurlijke, mooie en levendige sloten dragen bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van het platteland. Ecologisch beheer, onderhoud en inrichting van de sloot verhogen de biodiversiteit in de sloot en slootkanten. Maar hoe is de waterkwaliteit in sloten? Dat onderzoeken we graag samen met agrariërs en vrijwilligers, door te meten. Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te doen aan het project de Bloeiende boerensloot.

Doel meten
Het belangrijkste doel van dit project is te bepalen wat de waterkwaliteit in boerensloten is. En hoe deze sloten en slootkanten bijdragen aan de biodiversiteit. Ook kijken we graag samen met u hoe we hierop met beheer(pakketten) of andere maatregelen invloed kunnen uitoefenen.

Wat gaat u doen?

Twee keer per jaar loopt u langs de sloten, de natuurvriendelijk oever of de vooroevers. U inventariseert dan welke water- en oeverplanten er groeien. Van tevoren ontvangt u van ons een uitgebreide instructie met zoekkaarten. U kunt zich aanmelden via uw Agrarisch collectief. Wilt u als agrariër meedoen of wilt u een sloot aandragen voor monitoring door een vrijwilliger? Neemt u dan  contact op met uw Agrarisch Collectief.

Monitoring via site Bloeiende boerensloot

U gaat aan de slag via de site Bloeiende boerensloot. Klik op Bloeiende Boerensloot om te gaan monitoren. Hiervoor heeft u een code nodig. Deze kunt u aanvragen via bloeiendeboerensloot@hdsr.nl

De site wordt de komende tijd nog aangepast met diverse foto’s en een meetinstructie.

Wat gaat u meten

Bij de metingen let u op verschillende zaken, zoals:

  • Bepalen meetgebied
  • Doorzicht
  • Slibdikte
  • Vegetatiebedekking en aantal plantensoorten
  • Bloeiende planten.

Op de site komen binnenkort nog diverse foto’s te staan.

Resultaten jaarlijks bespreken

Jaarlijks gaan we graag met de deelnemende agrariërs en vrijwilligers in gesprek over de resultaten. Dat kan aanleiding zijn om het agrarisch natuurbeheer van de sloten aan te passen.

Agrarische natuurbeheerpakketten

Deelnemers aan de agrarische natuurbeheerpakketten ontvangen daar een vergoeding voor van het waterschap en Europa. De inschrijving hiervoor loopt via het lokale Agrarische collectief in uw gebied. Binnen het werkgebied van het waterschap zijn vier collectieven actief: Rijn Vecht & Venen, Rijn & Gouwe Wiericke, ANV Lopikerwaard en Collectief Utrecht Oost.


Direct naar het meetformulier Bloeiende boerensloot

Bekijk de meetresultaten in de viewer

Plaatje Viewer Bloeiende boerensloot

In de viewer ziet u welke metingen de deelnemers aan de bloeiende boerensloot hebben gedaan.

Bloeiende boerensloot

Water- en oeverplanten bij Schoonhoven (foto HDSR)