Vispassages bij stuwen, gemalen en sluizen

Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen een barrière voor vissen. Ze beperken het leef- en voedselgebied. Het waterschap hecht belang aan een gevarieerde en gezonde visstand. Daarom zijn er speciale vispassages ontwikkeld. Twee daarvan zijn genoemd naar de ontwerper: Wim de Wit, voorheen werkzaam bij De Stichtse Rijnlanden.

Drie typen passages

Er zijn drie typen passages:

  • de 'reguliere' vispassage: werd in 1993 ontworpen door Wim de Wit en is sindsdien op diverse plekken in Nederland aangelegd;
  • de sluisvispassage: werd in 2010 ontworpen door Wim de Wit en zal naar verwachting eveneens op diverse plekken in Nederland worden aangelegd;
  • de V-vormige bekkentrap.

De passages bieden voordelen voor zowel waterschappen als vis en natuur.

Film: Ik wil alleen maar zwemmen

Deze natuurdocumentaire laat de barrières voor vissen in de provincie Utrecht zien. Maar ook de oplossingen die er voor bedacht zijn en het de vissen makkelijker maakt om hun route te volgen.

Filmpje: hoeveel vissen komen er langs?

In onderstaand filmpje wordt voor dertien vispassages bij zes verschillende waterschappen bekeken hoeveel vissen er langskomen en welke soorten. In ons beheergebied wordt er gemeten in het Kromme Rijngebied, op de plek waar de Langbroekerwetering in de Kromme Rijn stroomt (eindstuw Langbroekerwetering). De onderzoekers vangen de vissen in fuiken om ze te tellen en vervolgens weer los te laten.

Filmpje: De weg naar gezond water

In onderstaand filmpje wordt de visie van Rijn-West op vismigratie getoond. Rijn-West is één van de deelstroomgebieden zoals vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is onderdeel van Rijn-West.


Overzicht van vispassages binnen beheergebied

Web-app vispassages

Vispassages web-app

Zie ook onze web-app met een overzicht van vispassages binnen ons beheergebied.