Ecoscans

Binnen de samenwerkingsovereenkomst Winnet, (nu netwerk Water&Klimaat) van de gemeenten en het waterschap is de ambitie uitgesproken te streven naar ten minste zichtbaar stedelijk water op basis van de geformuleerde streefbeelden (laag/zichtbaar/levendig/natuurlijk).

Om te bepalen wat de huidige ecologische kwaliteit van het stedelijke water is, zijn in 2018 voor de tweede maal stadswater-ecoscans uitgevoerd. Hierbij zijn door de gemeente geselecteerde watergangen beoordeeld op hun kwaliteit. Door deze gegevens te vergelijken met de ecoscans van 2015 kan worden bepaald waar er verbetering of verslechtering optreedt, en waar de kwaliteit gelijk is gebleven.
Aan de hand van deze uitkomsten bepalen waterschap en gemeenten samen welke aandachtsgebieden er zijn en welke kansen er liggen om de stedelijke waterkwaliteit te verbeteren.

Dit project valt onder de themagroep Stedelijk Water van het netwerk Water&Klimaat (voorheen Winnet). Voor vragen kan je contact opnemen met de trekker van de themagroep, Sita Vulto; sita.vulto@hdsr.nl

stadswater