Varen

Als u wilt varen op water in beheer van het waterschap, gelden er bepaalde regels. Het waterschap heeft namelijk behalve de zorg voor de waterkeringen en het beheer van het oppervlaktewater, ook het Nautisch beheer van de vaarwegen.

Op deze pagina:

Welke vaartuigen mogen op welk water?

 • Vaartuigen met motoraandrijving mogen alleen varen op watergangen die als vaarweg zijn aangewezen op de vaarwegenkaart in de rechterkolom van deze pagina.
 • Gemotoriseerd varen op de Vlist is verboden.
 • Gemotoriseerd varen op de Enkele Wiericke is vergunningplichtig, maar daar hebben we een zeer terughoudend beleid op en er worden geen nieuwe vergunningen verleend.
 • Op de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de sluis in Werkhoven is het gemotoriseerd varen alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden.
 • Op de Kromme Rijn, tussen Werkhoven en de Lek bij Wijk bij Duurstede mag niet gemotoriseerd worden gevaren.

Maximale afmetingen vaartuigen (advies)

Lengte en breedte

Het waterschap heeft een aantal mooie vaarwateren in beheer. De breedte van de wateren is echter beperkt. Door de afmetingen van de sluizen en door enkele scherpe bochten is ook de lengte van passerende vaartuigen beperkt. Daarom worden er een aantal lengte- en breedte maten geadviseerd voor de afmetingen van de vaartuigen. In onderstaande tabel worden deze weergegeven.

Diepte

De diepte van een vaarweg is aan de oevers ondieper dan in het midden, het dwarsprofiel loopt grofweg in een V-vorm. De diepte in het midden van de vaarweg is ook in de tabel aangegeven. Dit geeft een indicatie van de waterdiepte die er zou moeten zijn.

Vaak is deze diepte er niet, omdat er bagger op de bodem ligt. Daarom kan het waterschap ook niet garanderen dat de diepte aanwezig is. De schipper van het vaartuig moet daarom zelf de diepgang van het vaartuig goed afstemmen met de aanwezige waterdiepte.

De waterdiepte kan ook fluctueren, doordat de waterstanden niet altijd gelijk zijn. Dit heeft ook invloed op de mogelijke diepgang.

De schipper van het vaartuig heeft altijd de verplichting om zich te informeren over de aanwezige afmetingen van het water. Het waterschap neemt dan ook geen verantwoording voor de werkelijk aanwezige afmetingen.

Geadviseerde maximale lengte en breedte, waterdiepte exclusief eventuele bagger en waterpeilafwijking:

Geadviseerde maximale lengte en breedte van vaartuigen en de beoogde waterdiepte.
Vaarweg Lengte (m) Breedte (m) Waterdiepte (m)
Kromme Rijn 14 3,5 1,7
Leidsche Rijn 17 2,9 1,4
Oude Rijn 30 4,25 1,85
Jaap Bijzerwetering 12 3,4 1,5
Korte Linschoten 12 3,4 1,5
Lange Linschoten 12 3,4 1,5
Montfoortse Vaart 12 3,4 1,5
Dubbele Wiericke 19 4 1,8
Grecht 20 4 1,7

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Nieuwegein - Oudewater

39 5,45 1,75

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Oudewater - Gouda

39 5,45 1,90

Afmetingen passeerbare objecten in beheer bij het waterschap

Het waterschap heeft een klein aantal van de objecten (bruggen, sluizen, afmeergelegenheden) die in en over de wateren liggen. De afmetingen van deze objecten staan in onderstaande tabel.

Een groot aantal andere objecten wordt onder andere beheerd door gemeenten, provincies en Prorail (voorheen NS). Zij kunnen informatie over de afmetingen van hun objecten geven. U kunt informatie vinden in de wateralmanak van de ANWB en op de site van Rijkswaterstaat.

Om te kunnen varen heeft u onderstaande informatie over objecten nodig. Daarnaast moet u ook bij andere beheerders informatie opvragen over de afmetingen van objecten die niet bij De Stichtse Rijnlanden in beheer zijn.

Afmetingen van objecten van het waterschap
Vaarweg Naam object en plaats Afmetingen
Oude Rijn Sluis en fiets/voetbrug Haanwijk te Harmelen
(Km 9,05)
Lengte sluis = 17,00 m Breedte sluis= 3,05 m
Sluis en brug Bodegraven (Km 28,20) Lengte sluis = 40,00 m Breedte sluis = 5,57 m Hoogte gesloten brug = 1,2 m
Lange Linschoten Sluis Oudewater Lengte sluis = 15,00 m Breedte sluis = 4,00 m
Sluis Oudewater, vaste boogbrug over deel van de sluiskolk Wijdte = 4,00 m Hoogte onder brug = 1,30 m in midden
Dubbele Wiericke Goejanverwelle sluis, vaste boogbrug over deel van de sluiskolk (Km 0,03) Lengte sluis = 18,00 m,
Wijdte = 4,00 m Hoogte= 2,20 m in midden
Grecht Schutsluis Woerdense Verlaat Km 11,05 Lengte sluis= 30,00 m Breedte sluis = 5,10 m
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Waaiersluis Gouda Lengte sluis = 23,15 m Breedte sluis = 6,00 m
Doorslag Doorslagsluis Nieuwegein Lengte sluis = 49,00 m Breedte sluis = 5,8 m

Openingstijden passeerbare objecten in beheer bij het waterschap

Het waterschap heeft een klein aantal van de objecten (bruggen, sluizen, afmeergelegenheden) die in en over de wateren liggen in zijn beheer. Een groot aantal wordt onder andere beheerd door gemeenten, provincies en Prorail (voorheen NS). Zij kunnen de informatie over openingstijden van hun objecten geven.

Algemene informatie

Informatie over stremmingen op vaarwegen en bij objecten

Het kan voorkomen dat in verband met (onderhouds)werkzaamheden de doorvaart op de Kromme Rijn gestremd is. Dat betekent dat u er op dat moment niet kunt varen. Informatie over stremmingen en andere scheepvaartberichten die gelden voor de Kromme Rijn en andere vaarwegen vindt u op:


Meer informatie over antifouling

Zoekt u informatie over antifouling voor boten? Wat mag wel en wat niet? Kijk voor meer informatie op de website van Milieu Centraal.

Booteigenaar gezocht

Vragen en antwoorden over varen

Vaarwegen in beheer bij De Stichtse Rijnlanden

Het waterschap heeft de volgende vaarwegen:

 • Grecht: van sluis Woerdense Verlaat tot Oude Rijn in Woerden (Oude Rijn)
 • Oude Rijn: van sluis Haanwijk te Harmelen tot de singels in de stad Woerden
 • Leidsche Rijn: van het Amsterdam-Rijnkanaal tot sluis Haanwijk in Harmelen
 • Dubbele Wiericke: van de Oude Rijn in Nieuwerbrug tot de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel in Hekendorp
 • Jaap Bijzerwetering: van singel Woerden tot Korte Linschoten / Kromwijkse Wetering
 • Korte Linschoten: van Jaap Bijzerwetering tot kern Linschoten
 • Lange Linschoten: van Korte Linschoten / Montfoortse Vaart tot de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel in Oudewater
 • Montfoortse Vaart: van Lange Linschoten / Jaap Bijzerwetering tot de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel in Montfoort
 • Kromme Rijn: de Nederrijn / Lek bij Wijk bij Duurstede tot de Waterlinieweg in Utrecht
 • Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en Doorslag: van Nieuwegein tot en met de Waaiersluis in Gouda

Goede kaarten van het gebied:

Meer informatie