Varen

Als u wilt varen op water in beheer van het waterschap, krijgt u met ons te maken. Het waterschap heeft namelijk behalve de zorg voor de waterkeringen en het beheer van het oppervlaktewater, voor sommige watergangen nog een extra taak: beheer van vaarwegen.

Op deze pagina:

Welke vaartuigen mogen op welk water?

Vaartuigen met motoraandrijving mogen varen op alle vaarwegen in beheer van het waterschap, behalve op de Kromme Rijn. Daar worden alleen vaartuigen zonder motor toegelaten.

Wilt u toch met een motorvoertuig de Kromme Rijn op, of een andere watergang die geen vaarweg is? Dan heeft u een Watervergunning nodig.

Maximale afmetingen vaartuigen (advies)

Lengte en breedte

Het waterschap heeft een aantal mooie vaarwateren in beheer. De breedte van de wateren is echter beperkt. Door de afmetingen van de sluizen en door enkele scherpe bochten is ook de lengte van passerende vaartuigen beperkt. Daarom worden er een aantal lengte- en breedte maten geadviseerd voor de afmetingen van de vaartuigen. In onderstaande tabel worden deze weergegeven.

Diepte

De diepte van een vaarweg is aan de oevers ondieper dan in het midden, het dwarsprofiel loopt grofweg in een V-vorm. De diepte in het midden van de vaarweg is ook in de tabel aangegeven. Dit geeft een indicatie van de waterdiepte die er zou moeten zijn.

Vaak is deze diepte er niet, omdat er bagger op de bodem ligt. Daarom kan het waterschap ook niet garanderen dat de diepte aanwezig is. De schipper van het vaartuig moet daarom zelf de diepgang van het vaartuig goed afstemmen met de aanwezige waterdiepte.

De waterdiepte kan ook fluctueren, doordat de waterstanden niet altijd gelijk zijn. Dit heeft ook invloed op de mogelijke diepgang.

De schipper van het vaartuig heeft altijd de verplichting om zich te informeren over de aanwezige afmetingen van het water. Het waterschap neemt dan ook geen verantwoording voor de werkelijk aanwezige afmetingen.

Geadviseerde maximale lengte en breedte, waterdiepte exclusief eventuele bagger en waterpeilafwijking:

Maximale lengte en breedte, waterdiepte
Vaarweg Lengte (m) Breedte (m) Waterdiepte (m)
Kromme Rijn 14 3,5 1,7
Leidsche Rijn 17 2,9 1,4
Oude Rijn 30 4,25 1,85
Jaap Bijzerwetering 12 3,4 1,5
Korte Linschoten 12 3,4 1,5
Lange Linschoten 12 3,4 1,5
Montfoortse Vaart 12 3,4 1,5
Dubbele Wiericke 19 4 1,8
Grecht 20 4 1,7

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Nieuwegein - Oudewater

39 5,45 1,75

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Oudewater - Gouda

39 5,45 1,90

Afmetingen passeerbare objecten in beheer bij het waterschap

Het waterschap heeft een klein aantal van de objecten (bruggen, sluizen, afmeergelegenheden) die in en over de wateren liggen in haar beheer (zie kaart (jpg, 72 kB)). De afmetingen van deze objecten staan in onderstaande tabel.

Een groot aantal andere objecten wordt onder andere beheerd door gemeenten, provincies en Prorail (voorheen NS). Zij kunnen informatie over de afmetingen van hun objecten geven. Ook kunt u informatie verkrijgen op de site van Rijkswaterstaat (aan de rechterkant vindt u hier een link naar de applicatie 'Vaarwegkenmerken in Nederland') of uit de wateralmanak van de ANWB-VVV-KNWV-NNWB.

Om te kunnen varen heeft u onderstaande informatie over objecten nodig. Daarnaast moet u ook bij andere beheerders informatie opvragen over de afmetingen van objecten die niet bij De Stichtse Rijnlanden in beheer zijn.

Afmetingen van objecten van het waterschap
Vaarweg Naam object en plaats Afmetingen
Leidsche Rijn Gemaal De Aanvoerder (Km. 0,32) Breedte = 5,60 m
Oude Rijn Sluis en fiets/voetbrug Haanwijk te Harmelen
(Km 9,05)
Schutlengte = 17,00m Breedte sluis= 3,05 m Hoogte gesloten brug = 1,00 m. Hoogte open brug = onbeperkt
Sluis en brug Bodegraven (Km 28,20) Schutlengte = 40,00 m Breedte sluis = 5,57 m Hoogte gesloten brug = 1,2 m Hoogte open brug = onbeperkt
Lange Linschoten Sluis Oudewater Schutlengte = 15 m (40 m incl. boogbrug) Breedte sluis = 4,00 m
Sluis Oudewater, vaste boogbrug over deel van de sluiskolk Wijdte = 4,00 m Hoogte onder brug = 1,30 m in midden
Dubbele Wiericke Goejanverwelle sluis (Km 0,03) Schutlengte = 18 m (33 m incl. boogbrug) Breedte sluis = 4,00 m
Goejanverwelle sluis, vaste boogbrug over deel van de sluiskolk (Km 0,03) Wijdte= 4,00 m Hoogte= 2,20 m in midden
Brug Nieuwerbrug
(Km 7,68)
Wijdte = 6,00 m Hoogte gesloten brug = 1,00 m. Hoogte open brug = onbeperkt
Grecht Schutsluis Woerdense Verlaat Km 11,05 Schutlengte = 31,00 m Breedte sluis = 5,10 m
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Waaiersluis Gouda Schutlengte = 23,15 m Breedte sluis = 6 m
Doorslag Doorslagsluis Nieuwegein Schutlengte = 49 m Breedte sluis = 5,8 m

Openingstijden passeerbare objecten in beheer bij het waterschap

Het waterschap heeft een klein aantal van de objecten (bruggen, sluizen, afmeergelegenheden) die in en over de wateren liggen in zijn beheer. De openingstijden staan in onderstaande tabel. Een groot aantal wordt onder andere beheerd door gemeenten, provincies en Prorail (voorheen NS). Zij kunnen de informatie over openingstijden van hun objecten geven.

Meer informatie

De tarieven voor het passeren van de bruggen en de sluizen zijn aangegeven op de betreffende kunstwerken.

Informatie over stremmingen op vaarwegen en bij objecten

Stremmingen worden altijd aangekondigd. Op teletekst pagina 721 of via http://teletekst.nos.nl/?721-01 wordt in diverse bladen actueel weergegeven op welke wateren in Nederland er stremmingen zullen zijn.


Openingstijden van objecten van het waterschap

Bekijk alle actuele openingstijden.

Vaarwegenkaart

Vaarwegenkaart

Met motorboot varen op de Kromme Rijn?

Vraag een vergunning aan!

Stremming Kromme Rijn in 2018

 • Te Bunnik ……………………………….  van 11 juni, 8.00 uur t/m 30 jun, 12.00 uur.
 • Te Utrecht t.h.v. Kranenburgerweg…     van 02 juli, 8.00 uur t/m 07 juli, 12.00 uur.
 • Te Werkhoven …………………………... van 27 aug, 8.00 uur t/m 15 sept, 12.00 uur.
 • Te Bunnik ………………………………... van 17 sep, 8.00 uur t/m 29 sept, 12.00 uur.
 • Te Utrecht t.h.v. Kranenburgerweg ......  van 01 okt, 8.00 uur t/m 13 okt, 12.00 uur.

Meer informatie over antifouling

Zoekt u informatie over antifouling voor boten? Wat mag wel en wat niet? Kijk voor meer informatie op de website van Milieu Centraal.

Booteigenaar gezocht

De vaartuigen zijn onder de Wrakkenwet geplaatst. Ze zijn of worden binnenkort door het waterschap geborgen en opgeslagen.

Vaarwegen in beheer bij De Stichtse Rijnlanden

Het waterschap is verantwoordelijk voor de volgende vaarwegen:

 • Grecht: van sluis Woerdense Verlaat tot Blokhuisbrug in Woerden (Oude Rijn)
 • Oude Rijn: van sluis Haanwijk te Harmelen tot en met de singels in de stad Woerden
 • Leidsche Rijn: van het Amsterdam-Rijnkanaal tot sluis Haanwijk in Harmelen
 • Dubbele Wiericke: van Oude Rijn (Nieuwerbrug) tot Goejanverwellesluis (Hollandse IJssel)
 • Jaap Bijzerwetering: van singel Woerden tot 300 m noordelijk van Rijksweg 12
 • Korte Linschoten: van Jaap Bijzerwetering tot kern Linschoten
 • Lange Linschoten: van kern Linschoten tot sluis Oudewater (Hollandse IJssel)
 • Montfoortse Vaart: van kern Linschoten tot sluis Montfoort (Hollandse IJssel)
 • Kromme Rijn: van Wijk bij Duurstede tot Utrecht
 • Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en Doorslag: van Nieuwegein tot Gouda

Goede kaarten van het gebied:

 • ANWB Waterkaart I - Vechtplassen (versie 2013 - 2014)
 • ANWB Waterkaart K- Grote Rivieren midden (versie 2013 - 2014)
 • Wateralmanak deel 1 en 2 uit 2014

Meer informatie

Vraag naar vaarwegbeheerder Corry Langemeijer, tel. (030) 634 57 00

Sluis Werkhoven